Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Varování týkající se mistrovství

1. 11. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Dávejte si pozor na ty, kteří vás učí ve strachu – kteří používají strach jako nástroj. Strach je temná energie, která vás zbavuje duchovního rozlišení. Strach absorbuje světlo a je těžké od něj utéct. Světlo vždy zvítězí nad temnotou – pokud se sami nevzdáte. Pokud se odevzdáte tmě, vzdáváte se své síly. Jestliže učíte za použití strachu, je snadné najít následovníky. Na strachu je cosi přitažlivého. Přitahuje vás to k těm, kteří jsou jím přitahováni. 

 

NOVÝ RYTMUS

2. 11. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

Na Zemi se slaďujeme s novým rytmem. Tento rytmus souvisí s přítomností jemnosti, která se mezi lidmi šíří. Lidé si uvědomují svou citlivost a dávají ji ve svém životě větší pozornost a důležitost. Učíme se, jak si navzájem hlouběji porozumět.

 

Magnetizmus planety sílí, vyplavuje emoční tíhy

2. 11. 2017

| Rubrika: ODJINUD

Dnešní energie planety si očistu emocí žádá,
mnoho lidí nepohodou i nemocemi strádá.
Magnetizmus planety sílí, vyplavuje emoce a tíhy,
aby čistá duše získala prostor a více vlastní síly.
To vše abychom své emoce a sebe pochopili
a svůj život smysluplně uchopili,
zbavili se starých programů, návyků a negací,
to je cesta, ke zbavení se nepohody i nemocí.
Jedná se o proces vaší osobní proměny,

každý je zodpovědný za život a zdraví svoje,
neuvědomovali jste si dříve,
že přijaté programy ovlivňují vaše chování a postoje ve velké míře
.

 

Čištění Zdrojovým Světlem. Telepatie.

4. 11. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Na cestě Vzestupu jsou okamžiky, kdy je potřeba projít určitými bariérami tady a teď. Všechny těžkosti a boje vždy otevírají nové Brány. Jsou určité pasáže, kdy do naší reality vstupují nízké energie, které se mohou tvářit jako drama. Musíme umět vidět ještě dál, nejsme Služebníky druhých, jsme tu, abychom se setkali s hmotou a podali si ruce. Tento planetární koncept není postaven na principu vítěz/poražený ale na principu vítěz/vítěz. 

 

Vysledování skutečnosti, nespoutané Já

5. 11. 2017

| Rubrika: ODJINUD

Mnoho žen se léčí ze svých komplexů být za každé okolnosti hodná, kdy bez ohledu na to, co cítily, bez ohledu na to, kdo jim ublížil, reagovaly velice mile. I když se možná přes den příjemně usmívaly, v noci skřípaly zuby jako zvěř – Jaga v jejich duši bojovala o vyjádření. Vyhrožuje, ale je vždy spravedlivá.

To, že se této síly bojí muži, není tak důležité, jako to, že tolik žen se bojí ženské síly. Být silné neznamená vypínat svaly. Znamená to setkat se s vlastním duševnem, aniž bychom před ním utíkaly, svým vlastním způsobem aktivně žít s divokou povahou. Znamená to být schopny se učit, být schopny se postavit za to, co známe. Znamená to povstat a žít.

 

Duše dětí promluvily, se svým plánem na Zemi se pochlubily

6. 11. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Zdravíme vás, naši milovaní, spojujeme se spolu,
aby poznali jste úkol své duše
 a nežili své životy suše,
 a
 propustili podvědomé bloky, nahromaděné za ty roky.
Složili jsme spolu slib, pomůžeme všem, aby bylo líp.
Lépe pro celou planetu Zemi, kde právě mnoho nepohody velí.
Vzájemnou láskou a pomocí každého z nás, rozzáří se láska ke všem, v nás.

 

Konec českých = slabých mužů! Silní jste dost!

7. 11. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

TO CO TU CHYBÍ je totiž ŽITÝ ŽENSKÝ PRINCIP a ten je taky klíčem. U těchto mužů i u těchto žen. Tyto vztahy tvoří ženy a muži, kteří nespatřují hodnotu v ženském principu. Ženy, které si neváží sebe jako žen, přitahují  tytéž muže a mohou si vybrat – buď být obětí nebo tyranem. Muži, kteří spatřovali hodnotu jen v akci bez obsahu, se sami vyčerpali.

 

DAR ČÍSEL 11:11 – OBDAROVÁNÍ VÁMI

10. 11. 2017

| Rubrika: ODJINUD

Není třeba se nadměrně poutat k významu 11:11, protože tato vibrace se filtruje do vašich realit. Popravdě, energetický obsah těchto čísel s vámi stále pracuje a přibližuje vás do bodu klíčového sblížení vibrace 11:11, kde budete aktivováni na hluboké úrovni.

 

ŽENY KRÁSNÉ, ŽENY MILÉ

11. 11. 2017

| Rubrika: NEBE na ZEMI

Ženy krásné, Ženy milé,

nadešla Vaše velká chvíle. Po věky věků Vaše duše nesly plán, obnovit a propojit pradávný chrám. Energetické silové místo, kde vyvolené dívky, prostřednictvím moudrých žen, procházely výchovou a vzděláním k otevřenosti a pravdivosti svého srdce, své laskavosti, pokoře a úctě. Dokonalá příprava dívky pro vztah s mužem.

 

FINANČNÍ HOJNOST V NOVÉM NASTAVENÍ

12. 11. 2017

| Rubrika: NEBE na ZEMI

Možná nevíte, jaké cestě v systému přednost dát,

Věřte, budoucnosti se nemusíte vůbec bát.

Postupně nastolené systémy budou propuštěny,

Aby nové byly nastoleny.

 

Program pýchy nám vnitřní životní energii blokuje

13. 11. 2017

| Rubrika: NEBE na ZEMI

Program pýchy v mysli vytváří soudy hodnocením životů ostatních, v myšlenkách vytváří pomstu a trest,
tak často u lidí jest.

Pamatujte, pýcha zbavuje tělo proudu životní energie - nastupuje únava, ztráta radosti, bolest nebo nemoc, k pochopení a změně vlastních postojů a přijatých programů.

 

Znovuzrození

16. 11. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Z popela vstává nová ženská energie, rodí se nová Máří Magdalena a její vědomí.
Máří Magdalena, která je přijata, která je přijata jako součást Ježíše, jako součást této planety, jako část nás všech.

 

ZASVĚCENÍ – ANEB NEVĚDOMÉ ODEVZDÁVÁNÍ SÍLY, ENERGIE I SCHOPNOSTÍ

18. 11. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

Nikdo z nás, kromě nás samých nemá tu moc jakýmkoli zasvěcením, magií, rituálem či exotickou ceremonií nám dát nějakou schopnost nebo znalosti. Cokoli potřebujeme tady a teď, v tomto čase na Zemi již s sebou máme ve své výbavě. Jsme v jiném vesmírném prostředí, tam, kde Země ještě nikdy nebyla, pod vlivem jiných kosmických energií a souvislostí. Jsme v naprosto jiných vibracích i odlišných úrovních a mnoho věcí, které dříve fungovaly, ať už je to magie nebo různá zasvěcení ztratili na významu a tady již nemohou a nebudou fungovat. Zvažte, za co a komu dáváte své peníze nebo energii a nemalé částky na nějaká zasvěcení. 

 

Pracovníci světla - pět let po roce 2012

20. 11. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Spiritualita a nefunkční systémy. I v roce 2017 se mezi lidmi udržují ohledně spirituality bláznivé systémy, které naplňovaly potřeby společnosti v minulosti. Spiritualita byla spojována z odchodem z běžného života, byla spojována s askezí. Vedla k celibátu. Vedla k životu v chudobě - být odkázán na dary lidí - proto by měly být spirituální služby levné, nejlépe zadarmo. Vedla k poslušnosti, k dodržování zažitých pravidel, vytvořených nějakou autoritou. Ladí vám tyto principy se současným stavem vědomí? Jak vy vidíte úkol spirituality v dnešní době?

 

SLEPÉ ULIČKY

21. 11. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

Pokud si myslíš, že duchovní práce, meditace a různé rituály 
tě dovedou k pomyslnému osvícení, zabloudil jsi do slepé uličky.
Když se omezuješ ve stravě, myšlenkách, touhách a přáních jen proto, že sis někde přečetl, že to je ta správná cesta k Bohu nebo k nějaké uctívané entitě, jedeš jednosměrkou, která tě nikam nedovede, jen na konci tě čeká zklamání. 

 

PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN A ZESILUJÍCÍ ENERGIE NA PLANETU ZEMI NA PŘELOMU ROKU 2017 - 2018

23. 11. 2017

| Rubrika: VNÍMÁNÍ v PROBUZENÍ

Pro uvolnění a odstranění starého a nefunkčního nastane změna v tom, že jistotu vystřídá nejistota. Není třeba se ničeho obávat. Svým způsobem nejistota přivádí člověka krůček po krůčku zase ke své přirozenosti. Člověk začne být aktivnější, změní zaběhlé postupy, změní své myšlení a chování. Člověk díky nejistotě ucítí sám v sobě velkou změnu. Začne věřit sám sobě a vesmíru. V této době čtení textu již nestačí, nefunguje již pasivní chování.

 

LÁSKA PARTNERSKÁ

24. 11. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Jakékoliv představy o lásce mezi lidmi, lásce partnerské, jsou irelevantní! Nesmyslné. Ta pravá, nejvyšší láska, nezná omezení. Nemá hranice. Je prostoupena vším. Láska partnerská nemá příchuť ani odstín, ani barvu ani vůni. To pravé jedinečné bytí v lásce partnerské nemá nic, co by se dalo popsat slovy.

 

SVĚTLO A TMA V PŘÍBUZENSKÝCH VZTAZÍCH

24. 11. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Zdánlivě temný partner vytahuje světelnému spoluhráči všechny jeho stíny a pomáhá je rozkrývat a transformovat a naopak světlý naléhá svou pouhou přítomností a postoji na veškerý zdánlivě zcela potlačený světelný potenciál partnera.

 

ZE SVÝCH DARŮ TVOŘÍME NOVÝ SVĚT

27. 11. 2017

| Rubrika: UKOTVENÍ NOVÉHO VĚDOMÍ

MYSL dává otázky, SRDCE odpovědi…

Vede nás touha tvořit, ve které nás pohání vášeň k činnosti, kterou jsme sem přišli vykonat. Spojujeme se s těmi, se kterými máme vykonat nějakou společnou práci a tím pokládáme základy našemu novému systému v nové zemi. Je to především ve spojení s naší duchovní rodinou. Ze svých darů tak tvoříme nový svět.

 

OTEVŘENÍ SLUNEČNÉ BRÁNY

28. 11. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Sirius je držitelem galaktických klíčů a kódů Osvícení a tím také veškerého ezoterického a mystického vnitřního a skrytého vědění vyšších stavů Osvícení. V podstatě je nejvyšší vědění obsaženo v obrovských nadvědomých bankách kvantových energetických polí.

Sirius je sám o sobě znám jako “Nositel Světla – Slunce" a proto je tím, kdo vždy obsahoval vyšší utajené vědění, stejně tak jako samotné Mysterium. Není náhoda, že se na Síriu nachází ústředí galaktická Federace stejně tak jako Vyšší Chrámy Všeho-Vědění, Všeho-Vidění, Všeho-Bytí.

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky