Jdi na obsah Jdi na menu
 


Archiv

Nalezené příspěvky

Buďte jako voda

1. 5. 2017

| Rubrika: TRANSFORMACE - VZESTUP

Jinými slovy, kdykoliv do vašeho života přijde něco, co budete vnímat jako problém, překážku, blok, udržte svůj záměr, postoj otevřenosti a víru v nevyčerpatelnost řešení. To je božská kvalita, kterou je do této reality potřeba vnést. Řešení je mnoho, jen si je neumíme představit. Navíc ne všechno, co se tváří jako rychlá a přímá cesta, je tou jedinou a nejlepší variantou. Ne každý, kdo je hodně vidět a slyšet, je taky pravdivý a silný.  Buďte otevřeni překvapením a variantám, které byste nevymysleli. 

 

Transformace v praxi

4. 5. 2017

| Rubrika: INFORMACE ODJINUD

AKTUALIZOVÁNO

Neberte nic jako návod, máte svobodnou volbu si vybrat cokoliv chcete. Případné pády a odbočky z cest Vás jenom posílí.  Všechno, co teď potřebujeme, je vzít si zpět svoji sílu a používat jí. Už ji víc komukoliv neodevzdávat. K tomu dojdeme opuštěním všech starých programů a následováním toho tichého hlasu uvnitř nás, který bude jediným našim průvodcem.  Jen tak se dostaneme z okovů manipulace a nalezneme cestu domů, do našich srdcí, a poznáme kdo skutečně jsme. 

 

Přesouvání v realitě nejen ve vztazích

8. 5. 2017

| Rubrika: INFORMACE ODJINUD

Ukotvit se ve vlastní realitě znamená uvědomovat si, co se skutečně děje, znamená procitnout a začít si vážit sám sebe.

 

Odpojení a napojení na nové Světelné servery

12. 5. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Na planetě jsou plně Vzestoupení průkopníci jako předsunutí hráči, kteří jsou zaměřeni na službu pro lidský kolektiv a jejichž odpovědnost je velmi vysoká. Používáme svůj vlastní Vzestup pro planetární Vzestup. Nejsou zde žádné neochotné bytosti, některé konstanty leží v pochopení, že existuje vyšší plán. Skrze posvátné srdce jsme ve službě každý den. Vlastní zkušenost bytí v lidském fyzickém těle a zkušenost Vzestupu je velmi osobní a vlastní posun, který slouží pro posun kolektivu vyžaduje čas od času více přestávek. Někteří z nás se na svoji skutečnou misi teprve připravují.

 

SEXUÁLNÍ SAMOTA & CESTA K VYŠŠÍ INTIMITĚ

13. 5. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

Vaše Duše je nekonečně moudrá a ví, že partnerství na lidské a pozemské úrovni byla široce ponížena a odkloněna od spirituality. Jste součástí větší vlny kolektivních Duší, které jsou zodpovědné za vzestup vibračního tónu lidského partnerství a sexuální intimity. Vaše vlastní rozšířené období samoty jsou komplexními a božsky zorchestrovanými úkoly ve kterých se očišťujete na hlubokých rovinách  a přicházíte k poznání Sebe, své přítomnosti, vaší pravdy a vašeho poselství.

 

AKTIVACE KŘIŠŤÁLOVÉ ČAKRY

14. 5. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Prožitky, které jsou při vědomé práci s jemněhmotnými těly, mohou často vypadat jako únik do jiného světa. Avšak jsou to pouze krátkodobé stavy, které vás zcela ukotvují v nové frekvenční hladině zvuku a světla. 

 

AKTIVACE ŽIVÉ PŘÍTOMNOSTI - LÉČENÍ SILOU DUCHA

14. 5. 2017

| Rubrika: V NAPOJENÍ na ZDROJ

"NENARODÍ-LI SE ČLOVĚK Z DUCHA, NEVEJDE DO KRÁLOVSTVÍ BOŽÍHO"

 

RYZÍ LÁSKA PROBOUZÍ A SPOJUJE NITKY SVĚTLA V HRUDI

16. 5. 2017

| Rubrika: NEBE na ZEMI

Přijmi pozvání a vstup do tajemných osvícených dveří celým Vesmírem a poznáš "Pramen ryzí lásky". 

 

ZMĚNA, JAKO KLÍČ KE SVOBODĚ

16. 5. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Současně probíhají i velké změny ve vašich fyzických tělech, kdy se doslova uvnitř vás vše převibrovává na nové energie tak, aby vše proudilo v souladu s vaším novým vnímáním a cítěním, a aby současně vaše tělo pracovalo v souladu s vašim novým mentálním nastavením. 

 

HARMONIE

20. 5. 2017

| Rubrika: INSPIRACE ze SRDCE

Harmonie je stav vyváženosti, stav bez extrémů, stav pokojného souznění se Skutečností. Naše „střední Cesta“.

 

Vibrační posun. Nové kapitoly Vzestupu. Vnitřní učitel.

22. 5. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Inkarnovali jsme se do evoluční fáze učení, ale také odnaučování. Mysl se zarovnává se srdcem. Naše Vědomí je osvěcováno, abychom měli sílu manifestovat nový život. Uvnitř sebe nosíme realitu Nové Země, kterou jsme přišli stvořit. Mnoho probuzených objevuje, že existuje vysoký kontrast mezi oběma časovými osami.

 

BÝT TÍM, KÝM JSEM

22. 5. 2017

| Rubrika: UKOTVENÍ NOVÉHO VĚDOMÍ

Je nezbytně nutné, abychom našli  tu tenkou hranici, kde se staré energie již neslučují s novými… Kde stará duchovní cesta už není to co nová…Ono to pro nevědomé vypadá úplně stejně jako kdykoliv předtím… Ale jen skutečně vědomí  lidé dokáží projít neviditelnou zdí, jako když Alenka projde kouzelným zrcadlem. Projdou ze starého světa do nové reality, kterou si budou postupně ukotvovat stále více a více i  ve svém prostředí kde žijí.  Tady již platí úplně jiná pravidla. Pravidla opravdovosti srdce, kde nové vědomí je nová měna. To je od-měna vesmíru za opravdovost bytí. To je smyslem opravdového duchovního života. Stát ve své přirozenosti a zůstat ryzí. Nepodléhat již žádným klamům světa a být tím, kým jsem. Komu se to zdá málo, ten se jenom usvědčuje ve své pýše z vlastního sobectví a úpadku jeho duše…

 

KOHO ŽIVÍTE SVOJOU ENERGIOU?

23. 5. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

K napojeniam prichádza zaručene na Vašej dobrovoľnej účasti a súhlase. Znie to zvláštne, ale je to tak. Vy sami svojou túžbou, túžbou Vášho ega po istej výnimočnosti, prípadne po istých “silách” zručnostiach, riešeniach, ste umožnili prístup tímto druhom energetických bytostí k Vám. Sami ste ich o to požiadali. Chceli ste vedieť budúcnosť, ovládať energetické liečenie, byť výnimočnou bytosťou…, tvorcom svojej reality, byť “niekým”, kto má “svoj” život “pod kontrolou”.

 

Bashar – Definice (slovník pojmů)

24. 5. 2017

| Rubrika: ODJINUD

Odpuštění není „akcí“. Je to ukončení nekonečného obviňování někoho za něco. Protože obviňování vyžaduje energii – a odpuštění je ukončením této akce – je mnohem jednodušší odpustit než pokračovat v obviňování ostatních nebo sebe sama. Takže šetřete energii! Odpouštějte!

 

VNITŘNÍ ODPUŠTĚNÍ

24. 5. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Mezi obtížněji odpustitelné činy patří omezení, která vnímáme sami uvnitř sebe, chyby, které jsme udělali, zrady, jichž jsme se dopustili, způsob, jakým jsme zklamali svou vnitřní životní esenci, tedy sami sebe. Takovéto činy se obecně odpouštějí mnohem hůře než jednání druhých, neboť se jedná o (technicky napsáno) shluky tzv. karmických antičástic (miasmů), které jsme si vytvořili sami, či jsme je převzali z DNA našich předků.

 

PĚT KLAMŮ STARÉ ENERGIE - KRYON

25. 5. 2017

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Stará energie je naplněna dětinskými věcmi. Jsou to věci, na kterých lidstvo záviselo v paradigmatu, které bylo klamem, protože to stará energie maluje mytologické obrazy, a já vám to chci předat jeden po druhém. Každý z těchto bodů je jakousi oslavou, protože už zde tato věc není.

 

Krční centrum - oslava ducha

26. 5. 2017

| Rubrika: NOVÁ CESTA POZNÁNÍ

Krční centrum nám pomáhá vyjádřit své já a žít v duševní čistotě. Propojit mužský a ženský princip. Sladit se s lidmi v okolí a pociťovat jejich energii. Přirozeně se vyjadřovat na veřejnosti, být v přítomnosti a v souladu se všemi částmi. Pak nezáleží na tom, jestli jsme v přítomnosti lidí nebo jsme sami.

 

Antalii: Multidimenzionální portály

28. 5. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Ztište se a naslouchejte hlasu své duše. Začínáte vnímat svět barevnější, zářivější. Zelená je více zelená, modrá více modrá...

Otevírá se jeden portál za druhým, odšpuntovávají se zátky a tryskají ven barevné fontány. Zemské krystaly se propojují s portály. Energie jednorožců, která proudí jimi z Vesmíru se spojuje s energií draků, která proudí ze Země.

Země se stává jedním velkým multidimenzionálním portálem zářícím od nekonečna do nekonečna...

 

Vyvažování polarity. Vitalita.

29. 5. 2017

| Rubrika: TRANSFORMAČNÍ DĚJE

Jsme neoddělitelnou součástí přírody. Odpojit se od lidí, kteří s námi nejsou frekvenčně v rovnováze, odpojit se od hluku a být v přírodě, se musí stát každodenní rutinou. Pobyt v přírodě u vodních toků očišťuje auru od nízkých energií, činí cestu vysoce pohodlnou a umožňuje pokrok v nacházení duchovních kořenů. To všechno má obrovský vliv na Kolektivní Vědomí. Buďme pilní, pracujme na své síle, stravě a kondici. Pokud se domníváte, že na něčem takovém nezáleží, lžete sami sobě.

 

TAJEMSTVÍ VLASTNÍ MOCI SPOČÍVÁ V PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU

30. 5. 2017

| Rubrika: UKOTVENÍ NOVÉHO VĚDOMÍ

Všechny ODPOVĚDI, které POTŘEBUJEME znát, totiž NALEZNEME v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Nemusíme pro ně chodit do minulosti ani do budoucnosti, ani do jiných světů. Když se plně ponoříme do přítomnosti, najdeme tam KLÍČ ke světu, v nímž právě žijeme ŽIVOT, který je pro nás nejdůležitější. 

 

Nalezené složky

Nebyly nalezeny žádné složky