Jdi na obsah Jdi na menu
 


UKOTVENÍ "JÁ JSEM" V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ TADY A TEĎ

24. 12. 2015

12339619_464225160428578_3652190732811040621_o.jpg

 

 

 

 

Všechny moje příspěvky jsou o prožité, zažité a pochopené pravdě mého srdce a pro mě je radostná představa, že to třeba někoho může oslovit a pomůže mu to s vlastní situací a současnou fází transformace jeho vědomí. Jako to sdílení se svým srdcem pomáhá mně. Jsem úplně obyčejná žena, mám čtyři děti a dvě vnoučata a žiji obyčejný život se všemi jeho radostmi i starostmi, které už umím lépe řešit, když nastanou. Nacítila jsem se na to, jak být pevná v pravdě svého srdce, které už pokorně přijalo vedení zevnitř.

 

 

Skrze otevřené srdce, v napojení na Zdroj se cítím být sloupem i majákem pevně ukotveným na své skále poznání... To nabízí vnitřní vedení a pochopení vnitřní síly vnímané skrze srdce.

Maják vesele svítí a nic s ním neotřese. Nic ho nezastíní. Září na své skále poznání v bouři života i přes obrovský příboj vln kolem. Neovlivňuje ho, co se děje kolem. ON VÍ, ŽE JE MAJÁKEM  A CÍTÍ SE BÝT V TÉ ROLI V SÍLE A BEZPEČÍ SVÉ ZÁŘE.

A toto bezpečí a navigaci světlem poskytuje i těm na vlnách v rozbouřeném moři emocí. Uvědomila jsem si, co mi dává Sílu a bezpečí v této bouřlivé době, která zmítá tolika křehkými loďkami, co přišly o kormidlo.

Moudrost srdce je pro každého z nás tím kormidlem a Láska kompasem.

 

 

Několik věcných doporučení, co mi pomohla k ukotvení v srdci, kdy jako první mi moje srdce v napojení na Zdroj doporučilo obejmout  cele svoji „nedokonalost“ tou niterní LÁSKOU, která se vylila do celé mé bytosti a tak jsem poprvé pocítila sebelásku.

 

 

SEBELÁSKA - miluji se, už vím, kdo jsem...

 

 

SEBEPOZNÁNÍ - SEBEHODNOTA - vím, kdo jsem a vážím si sebe, jako příbytku Živého Boha...

 

 

SEBEDŮVĚRA - věřím si, protože vím, kdo jsem a miluji se taková, jaká jsem..

 

 

SEBEREALIZACE - protože vím-chápu, že jsem Boží Přítomnost, nechávám ji s pokorou, aby prostoupila moji nevědomou hmotnou přítomnost...

 

 

SEBEVYJÁDŘENÍ - vím, kdo jsem, věřím si a tak vyjadřuji svobodně svoji jedinečnost pro CELEK...

 

 

SJEDNOCENÍ - ŽENA + MUŽ, polarity....doposud většinou nepochopená a nezažitá pravda....velké překvapení, pro nás všechny...

 

 

Tato doporučení mi pomohlo pochopit a včlenit do běžného života moje srdce v napojeni na Zdroj, abych se mohla stát co nejčistším kanálem pro příjem dalších informací, intuice a inspirace.

 

 

Dlouho jsme vzhlíželi k někomu - něčemu vzhůru mimo sebe.

Všechna náboženství učí o povznesení se k těmto "nebeským" ideálům. 

JE NA ČASE TO STÁHNOUT PLNĚ DO HMOTY .

Bohoslužbu konat každý přítomný okamžik skrze chrám - TĚLO, kde se zrodil skrze přijetí ŽIVÝ BŮH v SRDCI a učí nás přijímat a chápat hlubokou moudrost zapomenutou v čase.

Ani jedna cesta samostatně bez propojení se neosvědčila, nevedla k JEDNOTĚ.

Jak říkají jedni milí přátele "BÝT OBYČEJNÍ , V TOM JE TA SÍLA!" ... a moudrost odhalující pravdu.

 

Většina mystických škol a náboženství učila a učí, že BŮH-SVĚTLO-LÁSKA je něco, co máme následovat, k čemu se máme povznést -vzestoupit.

Ale ono to je ještě trochu jinak, když se podíváme jiným úhlem pohledu.

Moje osobní zkušenost je taková, že druhý příchod Krista tuto teorii o vzestupu v praxi obrací směrem dolů - dovnitř!

Mnozí mystikové a církevní otcové považovali a dodnes považují hmotu-tělo za něco méněcenného. Za něco nečistého, nehodného, nedokonalého a zavrženíhodného.

 

KRISTUS MĚ NAUČIL SKRZE MOJE SRDCE  SE PROPOJIT S MATKOU ZEMÍ A TENTO NEPROSPĚŠNÝ POHLED VEN, VZHŮRU, KTERÝ NADĚLAL TOLIK ZMATKU OTOČIT DOVNITŘ DO TĚLA A REHABILITOVAT HO PLNÝM SESTOUPENÍM DUCHA DO HMOTY PŘES ČISTOU DUŠI. TO ZNAMENÁ OBEJMOUT, PROZÁŘIT, NAPLNIT, SJEDNOTIT SE SE SVOJÍ NEJKRÁSNĚJŠÍ, NEJBOŽŠTĚJŠÍ ČÁSTÍ "JÁ JSEM".

 

ŽÍT BEZ TOHOTO VĚDOMÉHO "JÁ JSEM", KTERÉ KAŽDÉHO JEDINCE I CELEK VEDE DO SVOBODY JE VELMI NEZODPOVĚDNÉ  A NATROPILO TO MOŘE UTRPENÍ.

 

 

Ještě jeden důležitý postřeh, doporučení:

 

 

Všem se nám teď opět plně aktivuje ŠIŠINKA. Víme, že ovlivňuje a probouzí Vědomí a předává také světlo poznání a informace.

Jenomže v minulosti bytosti, co vládly světlem poznání někde potratily tu LÁSKU SVATÉHO TROJJEDINÉHO SRDCE. Tu bezpodmínečnou Lásku, která je sounáležitost - hluboký soucit a pochopení pro "bloudící a  z-a-tracené, nečisté a nevědomé." Tak se stalo, že některá náboženství učila a učí v praxi skrze prostředníky pravdy o jednotě bez účasti SRDCE - LÁSKY A SOUCITU. A podle toho to také dopadlo. Jménem božím vraždili a vraždí bez účasti srdce jako "osvícení" Světlem poznání ty, kteří podle nich jsou špatní.

Takže ŠIŠINKA - SVĚTLO POZNÁNÍ a informace nám poslouží jen tehdy, když je propojíme se Srdcem, které nedělí nic na dobré a špatné, ale vždy sjednocuje.

SRDCE MÁ TU VÝSADU, ŽE SJEDNOCUJE A PŘEDÁVÁ VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE NAJEDNOU A ZAŠTIŤUJE JE SILOU BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY, která ochraňuje pravé poznání PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ V NÁS.

JE SLOUPEM, KTERÝM NIC A NIKDO  NEOTŘESE. 

 

Stojí pevně na skále poznání, kolem zuří bouře, ale vlny nevědomosti se roztříští o tento sloup, který je zároveň světlem a majákem a bezpečnou navigací ve tmě.

Tento maják je pevně spojený se skálou, se Zemí a celým svým tělem přijímá informace skrze intuici a přítomnost Bohyně, je ukotvený v Matce zemi, v jejím jádru...naslouchá i jí a má tak ucelené informace a osvětlený a požehnaný prostor pro život na Zemi.

 

Dále mě moje srdce, probuzené vědomí a intuice učí, jak být pevní ve svých hranicích a zároveň být soucitní a milující.

Jsem  obyčejná žena, která žije svůj obyčejný život s plným vědomím, že v mém srdci je SÍLA, která stvořila VŠE. LÁSKA, která mě naučila sdílet a milovat, protože jsme si všichni rovní a můžeme se vzájemně podporovat a inspirovat, namísto závisti a žárlivosti.

VŠE, co sdílím ve slovech, je moje zažitá pravda skrze osobní zkušenosti.

Teorie neprožitá v praxi nás ničemu nenaučila a nenaučí. Teorie bez zkušeností je všude kolem víc, než je zdrávo! Připojuji se k mnohým, kdo volají:

 

 

„VĚDOMĚ TO ŽIJME. JE TO OSVOBOZUJÍCÍ A PRAKTICKÉ!"

 

 

Vnímám velkou popsanou knihu života se všemi mými minulými zkušenostmi, ze všech životů, na všech úrovních bytí dostupných člověku.

Je tam vše. Od slávy, moci, bohatství, chudoby a bídy mravní i duchovní až po svatost.

Přichází OHEŇ, aby tu knihu sežehl a z popela se zvedá jako FÉNIX nový člověk.

Co zbylo v hromádce popela? Zřím velké ponaučení a velikou LÁSKU na základě odpuštění. Všechny dobré skutky a vlastnosti, vše, co bylo to nejprospěšnější pro moji Duši.

Z celé knihy zůstalo jen to, co mi dá esenci pro zrození nového těla, NOVÉHO ČLOVĚKA, skrze celistvou DNA s kristovským vědomím.

Děje se na obrozené Zemi, pro přítomný okamžik.

 

Minulost, jako hromádku popela odvál Duch, dostávám novou nepopsanou knihu Života a píši první kapitoly, jako vědomá bytost, co skrze pokorné srdce a navigaci z něj, přijala své božství...a vědomě kráčí tam, kde už nejsou rozdíly, kde není vůbec důležité, kým jsme byli a co jsme zažili, ale kým jsme teď. 

 

LÁSKOU, PRAVDOU A SVĚTLEM pro CELEK.

 

MOJE PRVNÍ SLOVA JSOU: "MILUJI TĚ - NÁS - SE...AMEN."

 

 

 

S Láskou Drahomila, obyčejná žena z mnoha, která našla, protože celou silou svého srdce hledala...

 

 

 

 

Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

 

Informace odjinud