Jdi na obsah Jdi na menu
 


SVĚDECTVÍ O PRAVDĚ MÉHO SRDCE

10438490_911902452194239_3161970573820137966_n.jpg

 

Svědčím o pravdě svého srdce, kterou jsem uchopila...
Můj vnitřní hlas, milovaný učitel na mě přímo promluvil asi před třiceti lety.

 

Jeho první slova byla:


"V NEJVĚTŠÍCH HLUBINÁCH ZEMĚ JE UKRYTO NEJVYŠŠÍ TAJEMSTVÍ.
ABYS ROZUMĚLA, VE TVÉM VLASTNÍM NITRU JE NEJVĚTŠÍ POKLAD - DLÍ TAM ŽIVÝ BŮH..."


Dnes v noci jsem se ponořila do tohoto bodu, do hlubin svého nitra, kde "JÁ JSEM",
Abych mohla tu cestu uchopitelně popsat a sdílet s Vámi. Ponořila jsem se až k samému "dnu" své bytosti, abych plně nacítila, že žádné uchopitelné dno neexistuje. Je to brána do věčnosti, do vše existence, cesta k nejvyšší moudrosti, cesta Božské Lásky skrze člověka - vstup do ráje.
Je to dar milosti touto cestou projít a uchopit neuchopitelné.

 

Mým učitelem byl celý život a je KRISTUS.
Mým potěšením a službou je předávat informace o nejpřímější a nejrychlejší cestě do hlubin svého nitra.
Jak víme, v duchovním srdci člověka je zakotvená Boží Jiskra, květ života, s prvotním Stvořitelem stejnorodá Boží Částice, ze které vznikla veškerá tvorba. Stejně tak v jádru Země, která se už svojí esencí spojila.
A teď se po nás chce, abychom tuto velkolepou část sebe sama v prvotním projevu propojili se Zemí, s jejím nitrem, s celým svým lidstvím a spolupracovali jako JEDEN. To už tak nějak všichni chápeme.


Jak na to co nejefektněji???

 

SKRZE MILOST!
Daruji své lidství Bohu...
Odevzdám sebe sama se vším tím balastem a lidskou omezeností všemocnému Božství v sobě.

 

Prostě to jako člověk vše pustím a řeknu" BOŽE TADY MĚ MÁŠ, DĚJ SE VŮLE TVÁ!!!"
 

Celou bytostí se vědomě odevzdám tomu procesu. Přestanu se bát. Jako první, odevzdám svému Božství svůj strach.
Už víme, že v ráji neexistuje. Že působí jen ve hrubé hmotě a má omezenou moc postavenou na iluzi, která se začíná rozpouštět.
Jakmile se vzdám strachu, jako pána mé lidské omezenosti, převezme mě do své péče všemohoucnost Božství v mém nitru.
To je cesta milosti, kterou nám ukázal Ježíš - Jeshua...


TO JE VYKOUPENÍ...MÉ VLASTNÍ BOŽSTVÍ MĚ VYKOUPÍ Z OTROCTVÍ STRACHU, Z OTROCTVÍ OMEZENÉHO LIDSTVÍ ŘÍZENÉHO EGEM.
TOTO ODEVZDÁNÍ JE PRO VŠECHNY LIDI ZEMĚ, KTEŘÍ CHTĚJÍ VZESTOUPIT SVÝM VĚDOMÍM A PŘIJMOUT LIDSTVÍ SVĚTELNÉ, NEZBYTNÉ. NENÍ JINÁ MOŽNOST, NEŽ ODEVZDAT STARÉHO ČLOVĚKA K PROMĚNĚ BOŽÍ MOCI V NÁS!!!

 

I CESTA USILOVÁNÍ A DISCIPLÍNY MÁ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKU - TOTO NAPROSTÉ ODEVZDÁNÍ. PŘEDÁNÍ OTĚŽÍ DO BOŽÍCH RUKOU V NAŠEM NITRU. JINÁ CESTA DO SVOBODY NEEXISTUJE, NEŽ DAROVAT SVÉ OMEZENÉ LIDSTVÍ, SVÉ EGO, SE VŠEMI NEDOSTATKY A "HŘÍCHY" BOHU V NÁS. NIKDO NA CELÉ ZEMI NENÍ SCHOPEN SE VLASTNÍ SILOU OMEZENÉHO LIDSTVÍ - EGA, OČISTIT DO STAVU JEDNOTY.
KDO USILUJE A STÁLE SE ČISTÍ, JE TO NEKONEČNÝ PROCES, VŽDY BUDE NĚCO SVOBODU OMEZOVAT. PŘIJDE CHVÍLE, MUSÍ PŘIJÍT, ŽE TO TEN ČLOVĚK VZDÁ! 


JE TEDY ŽÁDOUCÍ, NEJLEPŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ TO UDĚLAT SKRZE MILOST, TO JE VYKOUPENÍ, KTERÉ SKRZE JEŽÍŠE - JESHUU UKÁZAL A UČÍ KRISTUS.
Je ale na každém jednotlivci, zda tuto možnost využije.


Jeden z největších učitelů našeho národa to také uchopil a popsal ve svém nadčasovém díle " LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE"
JAKO NÁROD MÁME VE SVÉM DĚDICTVÍ ODKAZ A MOUDROST PLANETÁRNÍCH, MOŽNÁ I VESMÍRNÝCH VELIKÁNŮ!


Proč nám trvalo, tak dlouho, abychom tak jednoduché pravdy pochopili? 


Protože toho, kterého se bojíme nejvíc ze všeho na celém světě, jsme udělali svým pánem a on je špatný pán. Pán, který v nás hýčká pýchu, namísto pokory a strach, namísto odvahy. Jen pokorné srdce je zároveň to nejstatečnější a nejsilnější a je schopno se zcela odevzdat Božství k proměně.Kdo využije přímou cestu MILOSTI, bude spasen teď hned!
Přijme ale zodpovědnost za svoje dřívější chování a nevědomost. Prozře a napraví chyby tím, že už je neopakuje.


"TVÉ HŘÍCHY JSOU TI ODPUŠTĚNY, JDI A NEHŘEŠ VÍCE!"


Staň se!


S všeobjímající Láskou a úctou k veškeré Tvorbě

v pravdě svého srdce Drahomila

 


 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Je nesmyslné jakkoliv omezovat JEDNOTU, která je zároveň absolutní SVOBODOU.

Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

 

Informace odjinud