Jdi na obsah Jdi na menu
 


JDEME DO SVOBODY

dove_bird_from_sky-1920x1440.jpg

 

 

Po cestě do svobody jdu ve chvíli, kdy si uvědomím, že svobodu si mohu dát především jen já sám sobě a to tím, že ji plně přijmu skrze přijetí a sjednocení se s Božskou Jiskrou. Je to přímá cesta bez kompromisů. To ale nevylučuje respekt a úctu jednoho k druhému. Buď jsem v srdci, nebo ne. 

 

Cesta k sobě, nalezení sebe sama a sjednocení se se svým božským původem, je tím trvalým vykoupením, po kterém prahneme věky všichni, kdo jsme původní Kristovská setba. Vědomě odevzdám svoji nevědomost nejvyššímu Vědomí skrze lásku posvátného srdce.

 

Mohu svědčit o nekonečných pokusech nízkovibračních parazitujících entit, opravdu každý den, jak se nabourat do mysli a následně ji obsadit a manipulovat. Občas i zřím, především v noci, jakási chapadla, jakoby takové chuchvalcovité shluky černé energie s dlouhými chápavými šlahouny, které mají jedinou snahu, nabourat se do lidské aury a do lidského vědomí, skrze nekontrolovanou mysl a obsadit ji, zatemnit tak světlo poznání. Odvést pozornost od podstaty člověka, která sídlí v duchovním srdci v podobě té nezničitelné Božské Jiskry a člověku tak znemožnit svobodné lidství v JEDNOTĚ, LÁSCE A HOJNOSTI! Vše to dělají proto, že takto obsazený člověk je plný zoufalství, agresivity, pocitů zmaru a destrukce a to vše ho udržuje v nevědomosti a je snadnou kořistí pro manipulaci a zneužívání a nemá o tom tušení. Parazité se pak živí jeho energií. Doslova mu sají život, který patří jen jemu samému. 
 

NIKDO NEMÁ PRÁVO NĚKOHO ZNEUŽÍVAT. To je zákon UNIVERZA. 
SVOBODA, LÁSKA A POZNÁNÍ PRAVDY PRO VŠECHNY, SDÍLENÁ RADOST, ŠTĚSTÍ A KRÁSA VĚČNOSTI V NAPLNĚNÉM ŽIVOTĚ.


Dnes už z osobních zkušeností vím, pochopila jsem na vlastní kůži, že hierarchická uskupení, náboženské a politické systémy, sekty, všichni, kdokoliv učí nebo nabízí vzorec - vůdce, spasitel, jednotlivec = manipulátor a stádo zmanipulovaných nesamostatných nevědomých lidí, skrze tohoto spasitele, vůdce a různé energetické entity působící z vnějšku, je cesta vyhovující parazitům. Cesta, která nenabízí svobodu, ale závislost nevede dovnitř k prvotní moci darované nám silou Ducha, ale udržuje mysl zaměřenou vně na někoho - něco, co - kdo mě vysvobodí a odejme mi vlastní zodpovědnost za "hříchy" a vykoupí mě z nich.


Pochopme už pravdu, že Ježíš Kristus, bratr nás všech, nám přišel osobně na vlastním příkladu ukázat jedinou pravdivou cestu a ta vede do vlastního nitra. "Já jsem cesta, pravda a život" hlásal proto, že on jako plně sjednocený Kristus , byl propojený se svojí Božskou Jiskrou a tvořil skrze sílu Ducha. On je živý příklad a výzva pro nás všechny v této době. Stát se vědomým člověkem a realizovat Boha na Zemi. Skrze Krista, se člověk spojí navždy se svým božským původem a získá věčnou svobodu, věčný život.
 

Kdokoliv hlásá, učí a upřednostňuje učení a poznatky bez informací o tom, že naše podstata je Božská a Kristovo vědomí je dostupné všem kdykoliv (když si to celým srdcem a myslí přejeme), ve vlastním nitru v sobě samém, ten není podporován čistými krystalickými Kristovskými energiemi původního stvořitelského záměru.
 

Velmi důležitý osobní postřeh je, že do mysli, do vědomí, se mi parazitující, destruktivní entity snažily nabourat a samozřejmě i úspěšně mnohokrát. Ale do svatého srdce nemohou. Božská Jiskra je okamžitě sežehne svým světlem a láskou. I světelné energie, které necítí lásku, nemají pocity, přesto že vlastní světlo i takové energie nás mohou mást. Protože čisté, pravdivé lidství je o uvědomění si své duše a svého Ducha v souznění a harmonii skrze božskou lásku, která pak naplňuje každou buňku lidského těla a ono to cítí a prožívá.


Do mysli má tedy podle mých zkušeností přístup kdokoliv, do otevřeného, zářícího srdce, do Božské Jiskry jen Bůh sám a ten, kdo je s ním v jednotě skrze zákon JEDNOTY. To je vědomí, že Bůh, vnitřní Kristus, žije skrze tu jiskru, která je nezničitelná ve všech stvořených, tedy i hmotných formách.
A její světlo nás ochrání proti všemu, co je v rozporu se zákonem JEDNOTY, když to světlo v sobě ovšem necháme svítit a živíme ho láskou, odpuštěním a pochopením.

 

 

 

KRISTOVSKÉ VESMÍRY, KE KTERÝM PATŘÍME I MY, POD ZÁKONEM JEDNOTY VYTVOŘILY UCELENÁ DOPORUČENÍ, KTERÁ VŠICHNI MAJÍ SVOBODNĚ DODRŽOVAT, NA ZÁKLADĚ UVĚDOMĚNÍ SI SVÉHO BOŽSKÉHO, KRISTOVSKÉHO PŮVODU. A VŠICHNI JE MÁME ZAKÓDOVANÉ VE SVÉ DNA. STAČÍ JEN UPŘÍMNĚ POŽÁDAT CELÝM SRDCEM, ABY SE ZAČALY UVOLŇOVAT A NAŠE VĚDOMÍ SE TAK ZAČNE PROBOUZET. CHCE TO ALE ČISTOTU SRDCE I MYSLI. ROZHODNOUT SE PRO CESTU LÁSKY.
 
VNÍMAT A UPLATŇOVAT VŮČI SOBĚ BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU, VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ V MÍRU MEZI VŠEMI RASAMI. UVĚDOMOVAT SI, ŽE VŠICHNI JSME RŮZNORODOU MANIFESTACÍ PRVOTNÍHO ZDROJE - STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH A JDEME KE STEJNÉMU CÍLI, K POZNÁNÍ, ŽE EXISTUJE JEDNO JEDINÉ BOŽÍ VĚDOMÍ, KTERÉ SE VYZÁŘILO DO NEKONEČNĚ FOREM A MY JSME JEDNOU Z NICH.
 
PROTO JE DŮLEŽITÉ BÝT V SRDCI, KDE JE ZDROJ, SVĚTLO POZNÁNÍ I LÁSKA SKRZE JISKRU V PŮVODNÍ PODOBĚ. BEZDUCHÉ NELÁSKYPLNÉ FORMY TAM NEMAJÍ PŘÍSTUP, PROTOŽE BOŽSKOU JISKRU NEMAJÍ.
 
S Láskou a Úctou Drahomila

 

 

 

Nemáme potřebu uplatňovat autorská práva a jakkoliv omezovat šíření našich příspěvků. Tlumočíme informace z kolektivního vědomí Kristovské setby, které má každý v sobě. Stačí se jen naladit a připojit. 

 

Informace odjinud