Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROBUZENÍ - OSVÍCENÍ

1011796_651659581537039_4019456005484039650_n.jpg

 

 

Jak to tedy je s tím PROBUZENÍM?

 

Mnoho lidí pod pojmem probuzení - osvícení si myslí, že je to nějaká jednorázová akce a konečný stav toho, čeho může člověk v životě dosáhnout. Pravda to ale opět není, nebo maximálně poloviční. Jsou to jen smyšlené představy lidí, protože o tom někde něco četli nebo slyšeli. Pokud se ale sami jednou dostanou do procesu probouzení, cestou zjistí, že je to jeden velký nekončící proces. Spoustu malých, někdy větších impulzů, se kterými přichází menší či větší uvědomění. Cílem je probudit se z duality do jednoty. Celkové osvícení je taková třešnička na dortu. smiley

 

Dalo by se říci, že v dnešní době se teprve tento proces začíná u mnohých spouštět. Já bych tuto první fázi nazvala návratem ke zdravému selskému rozumu, kde většina začíná zjišťovat základní jednoduchá pravidla života, od kterých jsme se jako společnost odvrátili. Je důležité si tento zdravý aspekt rozumu zachovat a nezačít se chovat jak mistři světa, kteří všechno ví a všechno znají nejlépe.

 

Řekla bych, že toho jsme svědky denně v diskuzích na internetu. Každý si tady veřejně vyjadřuje své názory, které by nahlas neřekl a nedokáže respektovat názory druhých, natož jejich činy. Neustále pak dochází k útokům a boji. Z pohledu probuzeného člověka jsou to žabomyší války, které nemají sice žádnou hloubku, ale energie které nesou, nepřispívají ani k ničemu pozitivnímu v kolektivním vědomí lidí. Já to vnímám jako takový vír energií, který se točí neustále dokola a nedochází tam k žádnému posunu. Naopak vysiluje dané jedince, kteří jsou pak čím dál slabší. Jejich sílu si berou zase ti, kteří jsou zdatnějšími manipulátory. Dualita se tím stále udržuje na živu.

 

Když se člověk tohoto balastu dostatečně nabaží a přijme tento fakt, přichází pochopení, že to nemá žádný smysl a postupuje ve svém vědomí dál. Pokud budeme postupovat dále po linii probouzení, do další fáze postupuje o dost méně lidí, než tomu bylo před tím. Tuto fázi bych nazvala „duchovní“, ale  mnoho lidí jí ani nemusí projít. Jdou jen jinými cestami. Možností kam kráčet je spoustu.

 

Dnešní EZOSVĚT nabízí spoustu možností, jak zaujmout nevědomé a jak v nich probudit jejich ego, kterému nabídne nějakou zázračnou techniku, kterou bude moci oslňovat ostatní a stane se tak vyjímečným. Pokud by tomu tak skutečně bylo, většina lidí by již nepotřebovala žádnou pomoc, uzdravila by se hned a sama, vykvantovala by si velké množství peněz, vyčarovala by si milující partnery nebo by měla jiné nadpřirozené schopnosti, které by využívali ve prospěch všech. Určitě bychom nebyli ale tam, kde jsme. Na podobném principu pracují i různá náboženství, které zase vyvolávají v člověku pocit, že není nic, za vše musí pykat a utrpení je jedinou cestou jak dosáhnout nějaké spásy. Ať chcete nebo ne, nic z toho nemá nic společného s žádným probuzením. Je to jen falešné pozlátko duality, které přináší velké množství falešných proroků a učitelů pod rouškou lásky a které je třeba prohlédnout.

 

Někteří zde nabudou tuto zkušenost a tím, že ji prohlédnou a přijmou jako svoji cestu, kterou potřebovali projít, aby pochopili. Tím u nich dochází opět k určitému probuzení a posunu. Vše co dosud v tomto směru dělali dříve nebo později opustí a postupují dále, většinou již sami. Někteří v tom kolečku laciných náhražek, mnohdy za velké peníze, zůstávají, jen mění kulisy a klamou dál sami sebe.

 

Ti, kteří se však do žádného ezosvěta ani náboženství nepustili, žili si své životy tak, že z něj vyřadili vše, co je rušilo, k čemu sami došli, starali se jen sami o sebe a svoje nejbližší, tuto zkušenost vlastně nepotřebovali. Sami tím jak žili a jak se chovali se probudili do dalšího levelu, nebo jejich probuzení bylo tak náhlé a rychlé, že se ani nestačili divit. smiley

 

Takto bychom mohli pokračovat v mnoha dalších a dalších úrovních probouzení se do skutečného světa bez iluzí a klamu. Je to u každého individuální proces. V každém dalším a dalším levelu si uvědomujeme další a další věci, které jsme dříve nechápali a říkáme si: Jak je toto vůbec možné? Tak jednoduché věci jsou nám předkládány složitě a hlavně jinak.

 

Dlouho jsme byli nuceni respektovat PRAVDU, která nám byla roky předkládána jako jediná možná. Dnes již víme, že ke každé pravdě se může dojít každý sám. Každý má tu moc se při svém opravdovém probuzení napojit na Zdroj uvnitř sebe, odkud všechno přichází. Informace pak dostávají všichni stejné, jen jinými výrazy – slovy. Tak, aby tomu každý rozuměl.

 

Nenechte se uchlácholit tím, že vám vaše ego namlouvá, že už jste se probudili. Opak bývá většinou pravdou. Dokud budete mít potřebu stále něco komentovat, hodnotit a soudit, nebo dokud budete stále potřebovat někoho, kdo vás povede za ruku a bude vám říkat svoji pravdu, nikam se neposunujete a o žádném probuzení nemůžete být ani řeč. Pokud si myslíte, že toho víte již hodně a chcete tak předávat svoje vědomosti a vlastní zkušenosti dále, měli byste být plně probuzeni a mít k takovému úkolu opravdové požehnání vesmíru. Nelze se jmenovat sám do žádné funkce, i kdyby channeloval samotného Boha! smiley

 

Toto požehnání je DAREM, který dostali jen určití jedinci k tomu, aby lidstvo docházelo k postupnému probouzení se do opravdového světa bez iluzí a klamu. Tito lidé ale veřejně většinou nevystupují.

 

ČÍM JE ČLOVĚK VĚDOMĚJŠÍ - PROBUZENĚJŠÍ - OSVÍCENĚJŠÍ, TÍM JE TIŠŠÍ.  

 

V tichosti svého srdce přeměňuje neviditelně pro druhé dualitu v jednotu a vytváří tak úplně jiné vibrace nového světa. V tom se skrývá to nejzákladnější tajemství opravdového probuzení. O novém vědomí, novém člověku a nové zemi pojednává můj předchozí článek (Nové Vědomí - Nový Člověk – Nová Země), který tímto článkem objasňuji trochu více. Aby si každý podle svého stupně probuzení mohl svoji realitu v přítomnosti tvořit. Aby se každý mohl skutečně probudit ze systému duality – otroctví, do systému jednoty – svobody.

 

 Vážení přátelé, jsme opravdu jen na počátku velké přeměny, která k nám všem přichází. Jako celek jsme v tom prvním levelu probuzení a to ještě zdaleka ne všichni. Před námi je opravdu hodně práce. Každý pak sám za sebe ví, kde je nebo kde by chtěl být. Mnohým to kde se nacházíme, také plně vyhovuje. Záleží tedy na každém z nás, jak se k této výzvě sám postaví. Jak je sám ochotný na sobě pracovat, jak rychle a zda vůbec, bude v procesu postupného probouzení docházet ke stále většímu osvícení nás všech jako lidstva na této planetě. Nic se nedá uměle nijak uspíšit.

 

VŠE DOJDE KE SVÉMU NAPLNĚNÍ AŽ LIDSTVO PROZŘE JAKO CELEK.

 

Já za sebe říkám tomuto procesu ANO a budu se snažit, aby pro moje děti a moje vnoučata už změny k lepšímu byly viditelné a skutečné. Vím, že to nakonec lidstvo jako celek dá. Tak si držme klobouky přátelé, bude to ještě jízda!

 

Renata

 

 

@Renata Reindlová

renreika.simplesite.com

 

informaceodjinud@gmail.com

 

Pro ty, kteří respektují volbu daru: DAR za DAR