Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO ŽIJE V PRAVDĚ, NEMUSÍ SE SKRÝVAT

PF 2017

Vystupme z mlhy nevědomosti a postavme se plně do své Síly ve Světle svého Nového Vědomí bez masek a přetvářky.

Jen tak sneseme Nebe na Zem a vytvoříme si všichni společně Ráj na Zemi, kde každý den bude svátkem a oslavou Života v Pravdě a Lásce.

 

15817587_10208017220617431_1494304588_o.jpg

 

Do  roku 2017 to přeji každému, kdo uslyší toto volání a zavítá na tyto stránky. 

Sejdeme se v Srdci.

 

Renata

RENREIKA.SIMPLESITE.COM

INFORMACE ODJINUD

 

Komentáře

Přehled komentářů

PRAVDA JE JEN JEDNA

LIDKA,31. 12. 2016 22:54

PRAVDA:
Původní české citáty[editovat]
Pravda Páně vítězí. Husitské heslo[1].
Pravda vítězí. (Veritas vincit). Heslo na vlajce prezidenta České republiky, dříve i Československé republiky.
V pravdě je více odvahy, než ve lži. Jan Jadrný.
Pravda vítězí, ale dá to fušku. Jan Masaryk.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí![2] Václav Havel.
Pravda vyjde na povrch jako olej na vodu... (Jan Antonín Baťa)
První obětí války je vždy Pravda
Nemůže-li pravda býti projevena bez pohoršení, lépe je přijmouti pohoršení, nežli pustiti pravdu. (Jan Hus)
Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Jan Hus.
Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu. Jan Hus.
Raději dávej se přemáhati mluvě pravdu, než bys chtěl vítězit lha, ježto lépe jest býti přemoženu pravdu mluvě než vítěziti lha.[3] Jan Hus.
Nemohu-li já pravdy osvoboditi ve všem, aspoň nechci býti nepřítelem pravdy. (Jan Hus) [4]
Kdo mluví pravdu, hlavu si rozbíjí. (Jan Hus) [5]
Také prosím, aby sě milovali, dobrých násilím tlačiti nedali a pravdy každému přáli. (z dopisu 10. 6. 1415)(Jan Hus) [6]
Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie... (Jan Hus: Výklad viery 1412)
Křesťan má být stálý ve víře a v rozjímání této trojí pravdy: té, která je obsažena v Písmu, té, kterou poznáváme smysly a té, jíž dosahujeme neomylným rozumem. Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochlebováním. (Jan Hus)
Je zřejmé, že podřízený může s opatrností podle pravidla lásky napravovat bloudícího výše postaveného a uvádět opět na cestu pravdy. Nebo kdyby výše postavený zbloudiv z pravé cesty se stal kořistí lupičů nebo se ocitl v nebezpečí smrti, měl by jej poddaný vysvobodit a tak jej zachránit před nebezpečím. Tím spíše je jeho povinnost, když výše postavený, který se dostal na mravní scestí, se stává kořistí démonů a ocitá se v nebezpečí nejhorší smrti hříšníků. Jestli by se výše postavený radoval v prvém případě, proč by se tím neradoval v případě druhém? Připouští-li strážného v prvém případě, proč ho nepřipouští v případě druhém?(Jan Hus)[7]
Nemůže každý pravdu vidět, ale každý může být pravda. (Franz Kafka)
Pravda je nedělitelná, proto se sama nemůže poznávat, kdo ji chce poznat, musí být lží. (Franz Kafka)
Pravda je složitá, takže to nikdy nebude mít jednoduché.(Pavel Kosorin)
Jednat znamená mít pravdu. Protože máme o světě spolehlivou představu. Aby mohla být věta pravdivá, musí být pravda. Pravdivé věty jsou možné jen díky tomu, že skutečnost není nekonečně mnohoznačná a proměnlivá - skutečnost má svou pravdivost, svou pravdu. To, že naše věty jsou pravdivé, že podle nich můžeme žít, nás vede k uvědomění, že vzdor všem postmoderním módám je ve světě našeho života pravda.(Erazim Kohák)
Všecko na čas, pravda na věky.[8] — Boleslav Jablonský
Lidstvo si představuju jako velikou armádu dělníků budujících velkolepý chrám pravdy, jak žijí a pracují spolu. Mé tělo, stroj, který pracuje, odumře, rozplyne se v atomy, ale hodnota, hodnota mé práce ta tu zůstane. Mně stačí vědomí, že já bezvýznamný, bezejmenný dělník jsem pomáhal budovat tuto velkolepou budovu pravdy, kterou lidstvo od nepaměti staví. A každý kámen, který jsem pomáhal svou prací k této budově dopravit, je nesmrtelný. (Klement Gottwald)LIDKA.

PF 2017

Jitka,31. 12. 2016 9:12

Paní Renato, srdečné díky za Vaše stránky. Do nového roku Vám přeji čtenáře, kteří pochopí, že nelze pouze brát, ale s láskou také odměnit.

PF 2017

Jan,31. 12. 2016 8:49

NECH ROK 2017 JE PRE VŠETKÝCH NOVÝ NA NOVEJ ZEMI