Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplná typologie pozemských andělů

18. 5. 2016

12977251_517367115122316_2478104342113366064_o.jpg

 

 

Od okamžiku, kdy se Martinovi otevřela schopnost  jasnovidění, s překvapením postupně zjišťoval, že duše všech pozemských bytostí zdaleka nevypadají stejně. A když si tak prohlížel pravou podstatu jednotlivých duší, začal se postupně skládat dílek k dílku a vznikal nám před očima velice zajímavý obrázek Božího Stvoření. 

 

Dnes máme již poměrně propracovanou typologii duší, která není založena na povrchním zařazování podle vnějších znaků a projevů, ale podle skutečné podoby, vibrací, stáří a původu duší. I když jsme si vědomi toho, že jsme možná ještě neobjevili a neosvětlili vše, jsou naše poznatky natolik úžasné, že cítíme nutnost se o ně podělit. Přiměla nás k tomu i nová kniha Doreen Virtue  Říše pozemských andělů, která slibovala nové informace v této oblasti. Se zklamáním jsme ale zjistili, že Doreen má jen částečné povědomí o celé věci a mnoho skutečností jí stále ještě zůstalo utajeno. A i když si velice ceníme její odvahy a průkopnictví na tomto poli a jsme si vědomi toho, že její poznatky mnoha pozemským andělům velice pomáhájí, cítíme nutnost posunost hranice poznání dál.

 

Než se pustíme do pojmenování a charakteristik jednotlivých typů duší, rádi bychom vás upozornili na to, že se jedná o typologii platnou pro Českou a Slovenskou republiku. Namátkou jsme totiž zjistili, že složení duší v jednotlivých národech i jejich procentuální zastoupení se poměrně liší. Může se tak stát, že některé typy duší, které se u nás vyskytují poměrně často, jinde nenajdete a naopak.

Dříve nám hodně pomáhalo třídění duší podle vibrací,  ve kterých byly stvořeny. V posledních měsících ale nastávají takové posuny ve vibracích jednotlivých duší, že je určování vibrací spíše orientační pomůckou. 

 

Stále ale platí, že nižší, hutnější vibrace nejsou o nic horší než vibrace vyšší. Duše s nižšími vibracemi byly vytvořeny proto, aby zvládly život i v těžších energetických podmínkách a pomohly stabilizovat život na Zemi v jejím nejtěžším období. Cítí spojení se Zemí, nedělá jim problém žít ve fyzickém těle a dokáží poměrně dobře plnit úkoly, které si předsevzaly. Právě těmto bytostem vděčíme za duchovní růst posledních let. Jsou pevnou základnou, ze které vyrůstá duchovní obrození na Zemi. 

 

Duše s vyššími vibracemi mohou mít stále ještě potíže s pozemskou existencí, hůře se jim realizují jejich vize a ideály a snadněji se pak propadají do depresí a podléhají pocitům skepse a sebedestrukci. Často to také souvisí s tím, že si dávají před svým narozením poměrně vysoké cíle, které pak na Zemi není tak snadné naplnit. Bývají také více zatíženy kolektivními energiemi. K jejich pocitu méněcennosti přispívá paradoxně také to, že v hutnějších pozemských vibracích se jim mnohem hůře a pomaleji otevírají duchovní schopnosti než pozemským andělům s vibracemi bližšími Zemi. Nicméně pro další duchovní rozvoj na Zemi je potřeba, aby se i tyto bytosti začaly probouzet, vzpomněly si na své poslání a naučily se využívat své schopnosti. Cítíme, že právě tyto duše potřebují ze všeho nejvíc pomoci a objevit, kdo skutečně  jsou, aby mohly na Zem přinést nové vyšší kvality.

 

Druhy duší dle stáří a typu energie:

 
 

Duše z 1. kola tvoření vesmíru:

 •  
 • Tvůrci - duše tvořící ze své energie "pravidla hry", vytvářejí možnosti pro ostatní a tvoří další duše, 
 •  
 • andělé - obrovští vysokovibrující andělé držící vysoké kvality Boží lásky,
 •  
 • strážci rovnováhy, nositelé světla, držitelé čistoty, bez magie -duše vytvořené pro boj s temnými energiemi,
 •  
 • strážci rovnováhy s magickými schopnostmi - silné duše vytvořené pro boj s temnými energiemi,
 •  
 • inspirátoři -duše bez magie přinášející vyšší pravdy a nové možnosti vývoje, nositelé Boží čistoty, 
 •  
 • polotvůrci - duše pracující s energetickými hranicemi,
 •  
 • přírodní bytosti- rozmanité druhy duší s magickými schopnostmi, které pečují o energii prostředí.
 
 
Duše z 2. kola tvoření:
 •  
 • noví Tvůrci - duše Benodis, Tvůrci duší a nosných myšlenek (energetických "konstrukcí", na kterých stojí náš svět), bez magických schopností 
 •  
 • noví Tvůrci - duše Geandriel, Tvůrci duší, realizátoři, rozhojnovatelé Boží energie, bez magických schopností,
 •  
 • Tvůrci Wiké - zůstali z 1. kola tvoření, s magií, Tvůrci duší, rozhýbávači energií, udržovatelé energetických cyklů,
 •  
 • andělé, archandělé - nositelé Boží lásky, stvořeni Geandriely, 
 •  
 • elfové -strážci rovnováhy mezi světlem a temnotou, stvořeni Geandriely, mají magické schopnosti, 
 •  
 • elfové - inspirátoři a učitelé ostatních elfů, stvořeni Geandriely, s podílem energie Benodis, bez magických schopností,
 •  
 • elfí andělé a archandělé -nositelé Boží lásky, ochránci a průvodci elfů, stvořeni Geandriely, 
 •  
 • inspirátoři -duše bez magie přinášející vyšší pravdy a nové možnosti vývoje, nositelé Boží čistoty, stvořeni Tvůrci Benodis,
 •  
 • meandrielé-stvořeni Geandriely, Benodis i Wiké, obsahují komplexní energii všech Tvůrců, spojovatelé, komunikátoři, tlumočníci mezi dušemi, 
 •  
 • dreinové - strážci rovnováhy, ochránci větších energetických celků a energie prostředí, stvořeni Geandriely a Wiké, silné magické schopnosti,
 •  
 • andělé vody a Země - drží a podporují svou láskou vodu a životní prostředí, stvořeni Geandriely, andělé vody jsou s podílem energie Benodis,
 •  
 • přírodní bytosti - víly, skřítkové, strážci hor, lesů, léčitelé..., stvořeni Geandriely, mají magické schopnosti, 
 •  
 • bytosti z jiných částí vesmíru - stvořeni různě všemi třemi druhy Tvůrců, s různými vibracemi, někteří s magickými schopnostmi (např. Arkturiáni od Tvůrců Wiké), jiní bez magických schopností (např. Plejáďané, Andromeďané od Tvůrců Benodis), jsou zde, aby podpořili planetu Zemi v energetickém vzestupu a pomohli s nápravou škod a rychlou regenerací,
 •  
 • nové duše - indigové děti, křišťálové děti, nové duše jiných druhů...- Bohem nově vytvořené duše, bez předchozích traumatizujících zkušeností, mají pomoci obnovit Božské kvality na Zemi,
 
X
 • deficitní duše - ještě nedávno zde mezi námi žila  velká řada duší s omezeným vědomím, které nebyly stvořeny v souladu s Božím řádem nebo jejich výskyt v naší realitě nebyl zcela podle plánu Tvůrců, tyto duše zasahovaly neblaze do dění na Zemi, žily z energie dalších duší, nyní už tady v podstatě nejsou, ty nejproblematičtější byly z lidských těl staženy a nahrazeny jinými dušemi (v ČR a SR se už v podstatě nevyskytují), v jiných zemích světa dochází k jejich postupné transformaci.
 
Tento přehled druhů duší je jen rámcový. Bližší informace a zejména širší kontext pro pochopení celé problematiky vám nabízíme na našich přednáškách a následných osobních konzultacích.

Upozorňujeme také na to, že názvy typů duší, které byly již známé dříve, používáme dále, ale u typů duší, kde jsme název k dispozici neměli, jsme optimální název "stáhli shora". Nedivte se proto, že některé z těchto názvů pomocí Googlu jinde prostě nenajdete :-) Nevylučujeme však, že pro tyto typy duší někdo jiný používá jiné označení. 

 

 

(c) Iva a Martin Uhlířovi 2014, aktualizováno 17.5. 2016.  Článek smí být dále šířen a kopírován jen v neupravené podobě a pro nekomerční využití. Podmínkou je uvedení autorů a zdroje článku s aktivním odkazem.Zdroj: http://www.benodis.cz/news/uplna-typologie-pozemskych-andelu-aneb-co-doreen-virtue-jeste-neobjevila-1/