Jdi na obsah Jdi na menu
 


Thovt – Projekt lidstvo

19. 12. 2015

12065874_453191471531947_3898147949659215388_n.jpg

 

 

Naším společným původem je neustávající neko­nečná láska naší-našeho Matky-Otce, Prvotního zdroje původce všeho bytí. Každým nádechem a každým úderem srdce jste neoddělitelně spojeni s Prvotním zdrojem. Když si v zrcadle hledíte do očí, můžete se o tom přesvědčit – díváte se do očí svého Původu. Neboť všichni jsme navždy jedním, jsme dětmi a zkušenostními bytostmi Zdroje. Přijmete-li tuto skutečnost srdcem a budete ji žít, osvobodívás definitivně z vazeb hmoty a otroctví, jemuž lidskárasa podlehla.

Otevře se vám nová cesta. Jakmile na ni vkročíte, ukáže se, že je to cesta lásky a hlubokého poznání. Objevíte svůj původ a zaplaví vás vlna božské­ho poznání, na něž jste zapomněli; skutečnost, že jsme neodlučitelně spojeni a naplněni láskou ke všemu exis­tujícímu.

Měli byste se podle toho chovat ke všem bytostem na planetě Terra – s láskou, pozorností, respektem a vědomím, že každá z nich je vaší součástí. Velká část vaší reality se nevyhnutně rozptýlí a postupně se vám otevře zcela jiný druh vnímání. Chod událostí na vaší planetě budete sledovat jinýma očima a stále více si bu­dete osvětlovat i jeviště vlastního života. Nebudete se již toužebně obracet k zašlým časům, po něvadž jste vstou­pili na stezku pravdy – a vaší snahou bude ji stále více poznávat. Zjistíte, že čistá pravda je v životě vždy jed­noduchá a láskyplná. Můžete ji jednoduše praktikovat v životě. Je to čistá a jasná láska ke všemu existujícímu, poznejte a uvědomte si, že tvoříte se vším existujícím jednotu, a pociťte, jak se ve vás probouzí láska, jež vás spojuje s vaším původem.

Jste nekonečně milováni; musíte pouze odkrýt ces­tu domů. Klíč k tomu máte v sobě, hluboko ve vašem srdci. Kdykoliv zatoužíte po domově, stačí, abyste pou­žili tento klíč a otevřeli bránu ve vašem nitru. Pak vás od této lásky neoddělí žádná moc ve vesmíru, neboť lás­ka překonává temnotu. Je to nejmocnější energie Uni­versa. Její síla pramení v myšlence, jejíž podstatou je nejčistší energie. Nejkrásněj ší, nejčistší a nejdokonalejší myšlenkou je prapůvodní energie lásky. Od této její po­doby jste se velmi vzdálili – jste však živými podobami božské lásky.

Všechny stávající formy bytí, jestli je to člověk nebo zvíře, jsou čistým a nejkrásnějším vyjádřením božské lásky. Hleďte na život ve vás i kolem vás jako na tuto pravdu a před očima se vám odhrne mohutný závěs a tělo vám zaplaví božské světlo. Poznejte pravdu za lžemi a manipulacemi; vraťte se domů, ke svobodě. Je va­ším rodovým právem a dědictvím vašeho původu, abys­te kráčeli na Zemi, ve hmotě, šťastní a dokonalí.

Kdybyste dokázali vaším „doutnajícím“ duchem uchopit opravdovost a nekonečnou lásku Prvotního zdroje, najednou by z vás opadly všechny starosti. Ne­existuje nic, absolutně nic, co by bylo ve své „dokonalosti“ krásnější a větší než Prvotní zdroj, pramen všeho. Jeho krásu a neskonale hřejivou energii lásky nedoká­že uchopit žádné myšlené, vyslovené či napsané slovo. Pouze svobodný, neomezený duch by se o to mohl pokusit, avšak neuspěl by, kdyby se pokoušel tuto nádheru vtěsnat do jakékoliv slovní formy.

Cesta zpět ke Zdroji je jednoduchá a jasná. Přece je však třeba nejprve se vysvobodit ze spletitých život­ních a věroučných vzorců. Úmyslně byly takto vytvoře­ny. Na cestě pravdy nepotřebuje nikdo žádné speciální techniky dýchání, výjimečná tělesná cvičení či způsoby meditace. Láska Prvotního zdroje, Pratvůrce, je čistá, jasná a nefalšovaná. Není vázána na dogmata ani na nic jiného a nikoho neposuzuje. Tato pravda je již hluboko ve vás, je vaší součástí. Využijte zde zprostředkované vědomosti ve vaší realitě a zažijete velké změny. Těšte se na probíhající změny a zvažte, zda chcete postupovat společně s planetou Terra, nebo jestli potřebujete více času, abyste získali hlubší poznání. Neobávejte se, nic se vám nemůže stát. Změna úrovní není nic, čeho by se bylo třeba bát. Je radostným momentem, který přináší svobodu pro každou bytost připravenou přizpůsobit« nové vibrační frekvenci.

Osvoboďte se z iluzí stárnutí, smrti, útlaku a hlavně se osvoboďte ze spletitostí procesů vaší úrovně bytí. Odhrňte závěs a vneste světlo do údolí zapomnění. Probuďte se z dřímot a proměňte se v sebevědomé bytosti. Nenechávejte se více ovládat a vykročte na vědo­mou, láskyplnou cestu svobody, na cestu domů, k původu všeho bytí.

Jste jedinečnou a neoddělitelnou součástí Prvotní­ho zdroje. Každý z vás existuje, jste výjimečnými zkuše­nostními bytostmi Pratvůrce. Jste nekonečně milováni a ochraňováni. Nezapomnělo se na vás, nejste ztraceni v nekonečných hlubinách Universa.

Doprovázejí vás skvělí pomocníci. Zavolejte je, aby vám pomohli při vašem osobním hledání cesty a pravdy. Mohou vám však pomoci jenom tehdy, jestliže o to poprosíte, neboť je to věc vaší svobodné vůle. Duchovní vůdce smí zasáhnout; avšak pouze tehdy, pokud mu to dovolíte. Napojte se na vaše průvodce z vyšších sfér – a ve vás i ve vašem okolí se projeví změny. Vyšlou vám znamení a pomohou vám nejrůzněj&sc aron;ími poukazy či znameními. Ukážou vám možnosti, jak se v okolnostech vašeho individuálního života budete moci stále více při­bližovat ke svobodě. Naučte se dešifrovat jejich znamení a pociťovat jejich přítomnost.

Ať má slova dosáhnou vašeho ducha a osloví vaše srdce, ukážou vaší duši cestu ke svobodě. Nenechejte se více připoutávat k této hutné zkušenostní úrovni a osvoboďte svoji deaktivovanou DNA z manipulované­ho stavu.

Stačí, rozhodnete-li se jít cestou poznání, což už změní její rotaci – zleva se začne točit doprava. Máte sílu a schopnost uvést tento proces na správné koleje. Nechť vaše odhodlání postupovat pravou cestou posílí láska a důvěra.

Ať se tak stane! V hluboké lásce Thovt

Kerstin Simoné : Thovt – Projekt lidstvo