Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akcelerace. Rozšíření multidimenzionální exprese. Přesun z lineárního myšlení.

Vesmírný trigger 080-816 (Lví Brána) byl dalším kliknutím na databázi těchto číselných kódů pro vyrovnání našich pravdivých dimenzionálních výrazů a přesun do nové časové osy. Vesmír koordinuje nové možnosti poskytující vyšší Světelnou aktivaci. Máme před sebou velmi cenné období. Gaia zesiluje zkušenost 5D. Můžeme to považovat za obživující intenzifikaci Světla, plně využít a vytvořit nejvyšší výsledek směřující k Vzestupu Vědomí. To umožňuje jasnější a expanzivní momenty pro nás všechny. Účel je zkrácení procesu Vzestupu, zrychlení Nanebevzetí, pád kolektivních programů, planetární karmy, ukončení hry na vymývání mozků, hry na výkonnost a program přežití.

Vysoké vibrace vymazávají minulost a usnadňují Přechod. Vytváří vazby mezi nízkými a vyššími frekvenčními vrstvami s postupným vymazáváním 4D prvků. Hlavní téma: zaměřujeme se na Jednotu.
 
13241282_10154813691628098_8635759329741238826_n.jpg

Vědomí bude vyplavovat na povrch vše k přezkoumání v každém operačním systému, který je nyní na planetě a je snadné uvíznout v tom, jestliže nechcete pochopit, co se děje. Na každého, kdo, říká: „Kdy to všechno sakra skončí“, čeká hodně práce. Čím déle budete uvažovat starým způsobem, tím obtížnější Vzestup bude. Jakmile se zbavíte energetických zátěží, multidimenzionální vnímání se stane silnější, jasnější, přímější. Nechte své Vyšší Já ukázat vám pravdu, kdo opravdu jste. Nejlehčí cesta je cesta bez iluzí. Je to tak milé být v Lásce s tímto Procesem a se Vším Co Je. Líbí se mi to. Ve 4D není nic, tady je Láska. V které Zemi bydlíte, v 5D?
 
Žádné energetické ataky lidí, kteří nejsou Světlo, žádné překračování vaší osobní komfortní zóny se nemůže uskutečnit, jestliže jste si plně vědomi své síly. Jinak to může být nekonečná fáze. A pokud se zaměřujete na negativitu, negativní emoce budou zesíleny (bumerang). Všechna falešná přesvědčení nejsou v zákrytu s pravdou, kdo jste. S dynamikou nulového bodu přichází zodpovědnost. 
 
Gatekeepers kotví nové energie. Naše Vyšší Já a Božské týmy slouží jako průvodci našeho turné, aby nám ukázali naše vyšší dimenzionální vyjádření sebe sama v 5D. Plejáďané nám vzkazují, nevšímejte si rozptylování blízko cílové čáry.
 
Procházíme dlouhou pasáží přes Lví Bránu a okno Podzimní Rovnodennosti (energetické kontinuum 8.8. - 29.9). Urychlujeme posun Vědomí a psychických schopností. Na otázku, proč jsou data využívána pro posun k Božství, odpovídají zástupci Plejádsko-Sírianské aliance: Termíny jsou využívány pro kolektivní zaměření ve vaší časoprostorové zkušenosti. Průchody jsou využívány, aby se nižší a vyšší úrovně naučily pracovat společně. Vaše Vědomí se nakonec synchronizuje s naším a data nebudou dál využívána. Nicméně v aktuální realitě data poskytují vzestupnou tendenci kolektivu s pocitem odpovědnosti a zaměření na Jednotu. Když Gatekeepers a ti, kteří pracují na změnách, spojí své úsilí jako kotevní body nového Světla v určité datum, urychluje to posun ve Vědomí do bodu, kdy zažíváte konzistentní zesílení těchto energií v těle. To je také výsledek vaší kolektivní touhy ukotvit nové Světlo. Prospívá to tedy osobnímu, kolektivnímu i planetárnímu Vzestupu. Projevuje se to jako harmonická komunikace mezi vyššími sférami a nižšími úrovněmi, stejně jako harmonická korespondence mezi Vyšším Já a Nižším Já. Stejný význam mají vaše společné sjednocující meditace.
 
Galaktické týmy provádějí úpravy, pokud je třeba a stejně jako pro nás, je i pro ně tento proces nový. Na vyšších úrovních existuje vždy hluboká pokora. Mnoho světelných lodí létá přes energetické dráhy Země, nad posvátnými místy nebo vortexy, pracují s energetickými systémy přímo na místě. Stejný účel plní „kruhy v obilí“. Je to podobné jako energetická práce na našich tělesných meridiánech. Někdy můžete vidět světlo nebo záblesk, můžete mít pocit milosti, Lásky, krásy. Někdy je to uznání pozemskému personálu. Někdy je to pozdrav, že vaše Vědomí se tak rozšířilo, že je schopné vnímat jejich pozdrav. Ve Vyšších sférách o nás ví všechno, nicméně planetárně-dimenzionální experiment je skutečně novinkou pro všechny. Jsou fascinováni stejně jako my.
 
Stále se zaměřujeme na závazek sloužit jako koridor Božství, Božská Láska, Božská vůle - návrat Krista. Zlatý věk bude něco, co v Galaxii nemá obdoby. Mnozí z nás vytvořili tuto zkušenost Vzestupu v budoucnu a pak jsme se vrátili do této časové osy pomoci během změn. Vzpomínka na budoucnost je lahodnost sama.
 
Přijde čas v procesu Vzestupu, kdy se dostaneme tak hluboko, že vnější svět bude potřebovat naší pomoc, nejsme tam ještě. Obecně platí, že lidé nemají rádi změny, obzvlášť mění-li něco vnější síla. Změny vytváří obavy, včetně strachu z nedostatku hojnosti i pádu bankovního systému. To vytváří napětí, úzkost a práci navíc pro ty, kteří nivelují změny. Většina z nás pochopila, že vytvořit uprostřed starého nový systém včetně peněžního systému, nebude jednoduché. Nicméně bylo předurčeno, že se to stane. Jsme schopní pomoci Kolektivnímu Vědomí mocnými způsoby. Víme, jak funguje Vědomí: vytváříme úmysly, které jsou pro nejvyšší dobro všech. Matematika: čistá neochvějná myšlenka+akce ukotvená do této sféry=projev reality.
 
 
Stabilita se stává pro mnohé čím dál obtížnější. Přesuňte se o úroveň výš z bitevního pole. Pokud jste uvízli v boji, nastavte novou úroveň, požádejte své Vyšší Já o přepnutí. Existuje planetární detoxikace, které se nemůžeme vyhnout, ale jakmile podpoříte proces detoxikace vnitřně skrze čištění mentální, fyzické, emocionální a duchovní, cesta do těla se stává snadnější. Nežhavte falešné situace, které neexistují.
 
Někdy mám pocit, že mé srdce, tělo, nebo Vědomí exploduje. Velký tlak galaktických vln na něco tak malého jako je Vědomí přebývající ve fyzickém těle. Každá vlna je vždy silnější, než předchozí. Každá předchozí vlna nás vytáhne o kus výš. Je to velkolepé tsunami provázející pocit nenasytnosti po absolutní jasnosti a kopání do hlubin oddělenosti. Strážci 5D a ti, kteří pracují jako Světelný server/hard-wired, vytváří portály a hvězdné brány pro přístup ostatním. To začíná uvnitř a projevuje se to ven v obou světech 4D/5D, tzv. přemostění. Je to fascinující, hluboké a tvůrčí a děje se to pomocí kódů Světelného jazyka.
 
Lidé Hvězdného původu: Všichni mají touhu po Hvězdách, pocit jako kdyby to tady nebylo tak dobré jako jinde. Silný pocit odloučení od Zdroje a našeho Vyššího Já, což způsobuje utrpení v této hustotě. Spojení s vaším Vyšším Já vám pomáhá pochopit celý projekt v této sféře. A protože jsme přišli všichni z Hvězd, naše práce se týká lidské Transformace bez ohledu, z jaké Hvězdy jste přišli. Naší podstatou je spolupráce. Je to proces učení vyzařovat Božství prostřednictvím exprese člověka, což je také naším cílem. Máme tendenci být přitahováni k mimozemské zkušenosti bytostí odjinud, protože nám to připomíná potřebu pro expanzi a zažívat nové, jak jsme zapomněli na své Zdrojové Já.
 
Vytváříme jedinečný zážitek sjednocení se Zdrojem způsobem dosud neznámým. Možnost prožívání lidské DNA je silnější, než naše plejádská, sírianská, arkturianská, nebo jakákoliv jiná a bude nakonec obsahovat mnohem více než náš Světelný zdroj Hvězdného výrazu. Naše cesta je naučit se být člověkem tvořícím nad rámec našich mimozemských zkušeností. Naší největší výzvou je strach z lidských bytostí, oddělenost nebo pocit „méně než“ z důvodu poklesu vibrací. Ale je-li vaše Hvězdná identita správně aplikována do srdce, můžete motivovat ty, kteří sledují cestu Vzestupu. Je-li Hvězdná identita řízena myslí, egem, nebo emocemi, může to vést k pocitu ještě větší oddělenosti nebo falešné spravedlnosti. Neexistuje žádný rozsudek. Obě aplikace mohou být součástí Mistrovských výzev.
 
Silné duše mají sklon k překonávání tak těžkého, jak je to jen možné v nižších vibracích! Pokud máte pocit, že nemůžete být součástí Božského lidského Experimentu, dávejte dobrý pozor na motivy vaší duše. Celá tato hra je jedna z nejtěžších a fascinujících věcí, které si jen dokážete představit. Naše mise je zaměřena na Božskou Lásku, ne na opouštění této sféry. Domov je tam, kde je srdce a my náš domov stavíme právě tady.
 
Dimenzionální změny jsou opravdu velkolepým zážitkem. Vypadá to, jako bychom byli Odpadlíci Ducha a před tím, než jsme se zapojili do této akce, jsme si řekli: „Pojďme se všichni ponořit do amnézie. A pojďme vyzkoušet všechny druhy nesouladu. A pojďme obnovit Božskou lidskou DNA v trojdimenzionální planetární skutečnosti, Vzestupu a transformaci Vědomí prostřednictvím fyzického těla.“ Jsme největší a nejznámější ve vytváření Galaktického odkazu přímo přes naši životní podstatu. Ne na Plejádách, Síriu, Lyře, ale tady na Zemi. Rozšiřte své obzory a pohled na tuto výzvu jako inkarnovaný Stvořitel, Milovaní. Jsme tady a čelíme výzvám stát se skutečným člověkem, který slouží vyššímu Světlu a naší vyšší moudrosti. Pak jsme schopní přinést mír a nadšení pro Všechno Co Je do této sféry. Země byla v mnohem větších nesnázích, než bylo uváděno a děje se mnohem víc, než jen padání ekonomického a finančního systému. Významně ovlivňujeme Galaxii, Vesmír, Multiversum. Není to velkolepá mise?
 
Geneticky pozměněná DNA na dvouvláknovou byla záměrně zmanipulována a umožňovala pouze jíst, pracovat, spát a obrovské kvantum strachu. Tak jak byla kdysi zmanipulována a dále s pomocí elektromagnetických pulsních frekvencí změněna, tak se vrací do původního stavu. Není tedy divu, že návrat k původní krystalické a neporušené Božské DNA znamená pro lidstvo hodně zdlouhavé práce. Ucelenou DNA může aktivovat jen každý sám.
 
V určitém bodu vás vaše vyšší vedení pustí, jestli jste připraveni pro absolutní nulový bod – pocit, že jdete sami bez pomoci. Je to test, zda jste schopni pohybovat se bez pomocných koleček. Přitom přítomnost Průvodců často připomíná přeplněný výtah. Mnozí se domnívají, že mají intuici a komunikaci s vyšším vedením slabou. Je to trénink, trénink a sebedůvěra. Přístup k vyšším informacím je vždy otevřen, když je nad slunce jasné, že nervová soustava i tělo zvládají pohled z vysokého okna. Máte zabudovaný nejdokonalejší bezpečnostní mechanizmus.
 
Vyrovnávejte sami sebe – položte ruce na srdce – to není jen čakra – je to zdrojový bod celé vaší existence. Když jste vyrovnaní s tímto centrem, tvoří se odtud vše důležité. Nadechujte a vydechujte do tohoto centra. Pociťujte, jak se toto centrum spojuje se Zdrojem Všeho. Je zde ticho a mír. Jste aspektem Boha a Bůh sám. Jakmile jste byť jen několik sekund zarovnaní s tímto klidem, vaše buňky se regenerují.
 
Do Kolektivního Vědomí je třeba informace kotvit kousek po kousku, tím se zvyšují kolektivní vibrace a sjednocují světy. Jakmile Kolektivní Vědomí dosáhne bodu zvratu, 4 D bude neudržitelná, nastane zarovnání s 5D. Není možné vytvářet tlak na Nanebevzetí – může to být letos, příští rok nebo za sto let. Naším záměrem je dělat dobře všechny práce, dokud bude třeba. Komponenty 4D budou ztrácet na síle, až zcela zmizí síla temné strany a negativní kontrolní systém (podzim 2016).

Nové Světlo drží na planetě tisíce lidí. Tento druh Světla je doslova bolestivý pro negativní bytosti a pomýlené lidi. I když mám soucit s těmi, kteří si volí špatné možnosti, lze si představit, jak znepokojující jsou tyto kmitočty pro někoho, kdo nese spoustu negativní energie. Přejděme přes to. Stejně tak je toto Světlo důležité pro ty, kteří nesou absolutně nejvyšší možné vibrace a možný Světelný kvocient. Co bylo určeno, bude dokončeno. Nové bude odhaleno. Udržujme naše srdce čistá. Hluboká vděčnost všem, kteří vlévají krev do těchto území. Hluboká vděčnost všem, kteří tlačí na své limity.
 
Můžete vytvářet nové produkty, služby, nebo činnosti, které jsou zarovnány s úctou k člověku a planetě. Můžete ve vašem obchodě vyžadovat dodávání místních potravin a ekologických přípravků. Můžete se podílet na probuzení rodičů, učitelů, včetně skupin podporujících zdraví a vzdělávání dětí. Zastavte chatování ve skupinách a sledování videí a televize (ještě to existuje?), kde se spouští jen strach.
 
Máte-li sílu přestat si stěžovat, udělejte to okamžitě. Lidé jsou nyní silně ovlivnitelní fňukáním o počasí, vztahu, politice, zprávách. Můžeme zastavit jejich stopy svým soucitem nebo jim ukažme humor. Bez ohledu na to, co dělají nebo říkají, nabídněte jim bezpodmínečnou odezvu, ne odsuzování, vaše frekvence je vyšší. Často žádná reakce je lepší, než odezva. Nezabývejte se, proč někdo není probuzený, to je snaha ega. Mnozí nyní prochází tím, čím jsme my procházeli v roce 2012.
 
Evoluční průchod vede do Jednoty. Ve vyšších dimenzionálních úrovních existuje duševní a fyzická rovnováha. Každý nyní vynakládá obrovské množství energie, aby sice vertikálně přesunul své Stíny, ale nenechal je dál vrcholit. Musíme umět udržovat klid a umět vycítit, co je třeba. Věci mohou být buď chaotické, nebo hluboce blažené. Používejte nulový bod ke svému prospěchu. Zjednodušujte si život a nezapomeňte na to, kdo jste. Mnozí zažívají Vědomí čistého Zdroje, vždy si vybíráme, jestli v tomto stavu zůstat dál. Nepoužívejte nic, co není dobré pro vaší nejvyšší cestu, pokud je to vaše volba. Jasnost je dovednost 5D a moudrost v každé situaci. Na vyšších úrovních je práce obtížnější, musíme umět naslouchat dobře svému vnitřnímu vedení, být bezprostřední, autentičtí s trochou ega. Naším úkolem je zvyšovat frekvence a udržet se v nich. V Božské Jednotě není nic jiného než Láska. Mějte v úctě svůj vlastní posun, přepisuje se kompletně, kdo jste.
 
Dříve nebo později si můžete, všimnout, že vaše tělo nedrží krok se Vzestupem, tyto symptomy nebo bolesti mohou pokračovat po celou dobu Vzestupu, pokud se objeví, vyhledejte příčinu ve svém myšlení. Všechno se mění a neexistuje optimální návod. Mysl a tělo jsou dva samostatné orgány, mysl se musí přestat snažit kontrolovat tělo, ale může snadno změnit Vědomí, tělo i jakoukoliv disharmonii. Jen vy víte, co vaše tělo potřebuje, naučte se s ním komunikovat. Pokud jste unaveni, udělejte si čas na spánek, koupel, masáže, lázně. Mnoho regenerace těla probíhá ve spánku. Naše Vědomí už nemůže potřebovat velké porce jídla.
 
Může to být náročné, jakmile se všechny symptomy tlačí na povrch a udílí lekce, aby byly udělány úpravy. Jako vždy je to Vyšší Já, kdo řídí váš osobní proces. Tělo se mění na krystalickou Světelnou strukturu ve fyzické formě, objevují se malé problémy, větší, pokud jsou žlázy, tělo a orgány vyčerpané a dochází k poruchám v určitých oblastech těla nebo orgánech. Systém regenerace může způsobovat komplikace. Blok v určité oblasti znamená, že je třeba zabránit určitým myšlenkovým formám.
 
Dostatek pohybu usměrňuje zbytkovou mysl, udržuje zdravé tělo. Příznaků Vzestupu existuje mnoho, často jste se s nimi nikdy nesetkali. Pro někoho jsou to příznaky pokroku, pro někoho břemene. Mohou být často mylně diagnostikovány, záleží, jaká jsou vaše přání na další cestě.
 
Není tu nikdo, kdo by vám řekl o vedlejších účincích Vzestupu, pokud budete potřebovat lékařskou pomoc, kromě vašeho Vyššího Já. Nezaměřujte se na symptomy, ale na účel energie a vnímejte na maximum zážitky, které se uvnitř vás spouští.
 
Meditujte denně, po dobu, která vyhovuje vám – udržíte se velmi snadno v klidu.
Používejte nadhled a radost.
Naslouchejte sobě, své intuici, tělu.
Detoxikace, pohyb, cvičení, okysličování organizmu.
Vylaďujte, soustřeďte se a podporujte své vyšší úrovně.
Odpojte se od polaritních diskuzí, jsou k ničemu.
Odpojte se od restriktivního životního stylu, zaměstnání, disharmonických lidí, situací.
Zaměřte se na sebepoznávání, autentické kreativní vyjádření.
Je normální, že tělo bude o něco pozadu ve vašem osobním procesu Vzestupu.
Nemoci, nerovnováha je blok v myšlení.
Co potřebuje vaše tělo, víte vy, neexistuje žádná obecná šablona pro optimální zdraví.
Je v pořádku být zranitelní, emocionálně nevyrovnaní - všichni se musíme sjednotit v tomto masivním uzdravování.
Starejte se o své pohodlí.
Magnetismus vám ukazuje prostřednictvím vašeho těla, co potřebujete.
Nové Světlo podporuje transmutaci myšlenkových forem.
 
Společným cílem Světelného Kmene je, aby Země i lidstvo zažilo něco nepředstavitelně krásného. Být dobrým učitelem vyžaduje nekonečné množství Lásky, soucitu a pozdravit se s lidmi, kdekoliv na své cestě jsou. Mějte se sebou hodně trpělivosti. Jste Božský člověk a občan tohoto Vesmíru na cestě k vyšším vibracím. Jste Zdroj, který přemýšlí sám za sebe. Naší novou existenci rozvíjí Láska. Otevřete své srdce pro všechny. Čekají nás zázraky nad všechna očekávání. Můžete plakat radostí. Mnoho Lásky!
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 
 
Sdílení článku je vítáno v nezkrácené a neupravené podobě s uvedením zdroje.
Budu ráda za dary vděčnosti. Děkuji.