Jdi na obsah Jdi na menu
 


LÁSKA A VZTAHY

 hand-by-hand-300x263.jpg

 

Tolik se toho už napsalo a řeklo o lásce. Je tolik knih, ale proč přesto všechno se vztahy nikam dál neposouvají? Proč stále fungují 2 základní principy lásky - „protože“ a „jestliže“?
Odpověď můžete najít v dalších knihách, ale také především sami v sobě. Všechno je pouze teorie, avšak žádná praxe. Odpověď můžete získat od terapeuta nebo na semináři, ale stále je to jen teorie.
Základem každého dnešního vztahu jsou zažité a zkostnatělé vzorce rodinných modelů, které vidíme u svých rodičů, přátel nebo dalších členů rodiny.
Především pro pochopení lásky a vztahů je důležité znát to, že každá duše má svou cestu, kterou si volí před fyzickou inkarnací. Zná dobře ostatní duše, dochází k dohodám nebo slibům, stanovují se pravidla lekcí a zkoušek, tak aby byl naplněn osud a karmické dluhy z minulosti. S takto vytvořeným scénářem vstupuje duše do fyzické inkarnace. Malé děti vnímají svou duši, mají výborný dar intuice, paměti z minulých životů, vnímají a vědí. Postupem času ale výchovou, rodinnými modely, postoji a názory společnosti a systému zapomínají a stávají se zaslepenými, vidí vzorce u svých rodičů, vnímají očima, slyší ušima, cítí svými pocity, ale již zapomněli. Zapomněli, že každý vztah v jejich pozemském životě je součástí jejich cesty, je jejich určitou sadou lekcí a zkoušek, naplňování jejich osudové cesty. Vlastně už díky modelům svých rodičů si vybírají partnera, jejich vnímání lásky se začíná projevovat jako majetnické, vlastnické a závislé. Začínají se objevovat neúspěchy, emoce žárlivosti, závisti, ztráta důvěry, role oběti a viníka. Ve vztazích se tak ztrácí skutečnost a nastupuje „iluze ideálu“. Hledají se krásní a úspěšní, hledají se naše ideály vytvořené z nedostatku sebelásky a sebetvořivosti.
Aby lidé dosáhly zhmotnění svého ideálu do fyzické reality, snaží se manipulativními praktikami, mnohdy ani nevědomě o dosažení změn u svých partnerů nebo partnerek. Ale sami se přitom měnit nechtějí, je to jejich postoj nebo model. Snaží se je přetvořit ve svůj prospěch ve svůj vysněný ideál, aniž by si ale uvědomovali, že tím „znásilňují“ svého partnera proti jeho svobodné vůli. Omezují ho tím, svazují, nastavují bariéry, diktují mu změny a to především buď charakterové nebo fyzické... Nastupuje citové vydírání, ztráta důvěry, žárlivost, kontrolování soukromí partnera, touha po fyzických změnách (postava, zvětšení prsou,hubnutí, atd). Vytváří se závislost toho nejtěžšího kalibru, vyrábí se poslušná loutka, aniž by si ale daný člověk vůbec uvědomoval, že vztah namísto toho aby budoval naopak ničí a pohřbívá. Lidé mnohdy na začátcích svých vztahů buď své nedostatky tají, nebo naopak dávají na obdiv své přednosti, prodávají se, protože vědí, že potenciální partner může odejít jinam. Vše se ale stejně děje tak, jak je dáno jejich osudovou a karmickou cestou, i když si myslí, že je to jinak. Jiní partneři jim naopak i když krátkodobě vstupují do života coby pokušení a zkoušky, mají za úkol prověřit jejich rozhodnutí a sliby, které si vytvořili. („Už nikoho nechci“, „nehledám krásu“, „nehledám úspěch“, atd.)

Jak můžete měnit vaše vztahy i lásku v nich?

Teorie vždy zůstane jen teorií, praxe už je jiná. Nejdůležitějším krokem je pochopení, že vám partner v žádném případě nepatří, že ho nevlastního, je „svobodnou“ bytostí. Dalším krokem je pochopení, že váš vztah je ukazatelem toho, co vám samotným brání ve vašem rozvoji, co v sobě postrádáte, co vám chybí, co nemáte zpracováno. Každý partner, který vstoupí do vašeho života je pro vás darem a zrcadlem. Ať už v jakékoliv formě nebo podobě vám odhaluje vaše nitro, vaši duši, její cestu,její úkoly, lekce a zkoušky. On je tím, kdo má ve vás nabourat a odhalit zkostnatělé postoje, vzorce a modely, on je tím, který vám ukazuje cestu skrze bolest, trápení, hořkost a zklamání. On je pro vás tím učitelem, který vás učí být lepším, jiným než jste doposud.
Každý touží po dokonalém vztahu i lásce, ale jak toho chcete dosáhnout, pokud neslyšíte a nevnímáte „SEBE“ natož druhé. Každý vztah se opakuje, je stejný scénář, stejné situace, stejné lidé, jen se liší v drobnostech. Je to o tom, že každý chybný krok, každý omyl, každé nedorozumění dostáváme jako opravnou zkoušky na vyřešení a uzavření. Pokud se naučíte vnímat, naučíte se naslouchat a číst mezi řádky, brzy objevíte stejné posloupnosti, stejné průběhy vztahů, stejné chyby, stejné modely situací.
Pochopíte sami sebe, svoji úlohu v něm, stejně tak jako i úlohu partnera. Osud vám nikdy nesdělí že právě tento partner je vaší zkouškou, je osudovým nebo duchovním. Osud vám nikdy neodhalí vše, protože jinak by jste se přestali rozvíjet, přestali byste hledat odpovědi, ztratili byste motivaci.
Celý váš život, celá vaše cesta je o pochopení a rozvoji vás samotných a stejné je to i ve vztazích. Hledáte-li odpovědi, najdete je. Chcete-li se nechat omezovat, omezujte se a omezujte druhé.
Změnit postoj k vašim vztahům a učinit ze závislých nezávislé je pouze na vás. Vy jste těmi, kteří mají hledat souvislosti, neobviňovat buď sebe nebo partnera, nehledat násilnou cestu kompromisu nebo dosažení svého cíle. Vy jdete po své cestě sami, ale přesto vedle partnera, nejdete ani před ním, ale ani za ním. Je jen na vás, zda se chcete nechávat omezovat, manipulovat se sebou, být závislými ve vztazích i v lásce.
Vztah dvou lidí a stejně tak i lásku pochopíte tehdy, až budete nahlížet na partnera jinak než doposud, budete ho vidět zcela jinak, než ho vidíte dnes, uvidíte jeho skryté strachy a obavy, jeho nejistotu, budete vědět, proč se chová tak jak se chová. A i když vám ublíží byť třeba jen slovem a vy budete schopni mu přesto ze skutečné lásky odpustit, pak dosáhnete toho, že ho vnímáte stejně tak, jak ho skutečně vnímat chcete – svým srdcem. Srdce a láska je totiž přesně to, čemu jste se odnaučili naslouchat, co přehlížíte a čemu nevěříte. Vše začíná jen u vás, vy jste těmi co mohou vše změnit, vy jste těmi, kteří mají možnost se buď odpoutat nebo setrvávat ve starých a nefunkčních vazbách, vztazích. Vy jste těmi, kteří to mou posunout dál, věřte, že odejít je mnohdy tou nejlepší volbou než setrvávání v něčem co svazuje vás i ostatní.
Naučte se chápat jaké jsou vaše vztahy, vnímejte detaily, kombinujte a sepisujte si své poznatky, uvidíte v čem jsou si vztahy až nápadně podobné, proč přitahujete do svého milostného právě takové partnery stejných vlastností, stejných názorů. Neobviňujte, hledejte cestu, uvědomujte si a osvoboďte se z ideálů a iluzí, které si sami vytváříte v touze po dokonalosti sebe samých.
Zapomeňte na vše, co jste kdy slyšeli, vnímali nebo četli, vnímejte jen své srdce, protože i ten, kdo se tváří spokojeně je ve svém nitru, kdesi v hloubi slabý a nejistý a nespokojený...

„BUĎTE PŘEDEVŠÍM SAMI SEBOU, PROTOŽE PAK UVIDÍTE I SVÉ VZTAHY JINAK...“

autor: MERLIN

 

merlin-kral-carodeju-a-magu.webnode.cz