Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdo je váš agent Smith?

agent-smith-matrix-replicas-drones.png

 

Jakmile se člověk začne probouzet a chápat, jak tenhle svět vlastně funguje, matrix zpozorní. Mohlo by totiž hrozit, že jedinec unikne ze systému. Matrix nasadí všechny páky, aby k úniku nedošlo. Jako „agenty Smithe“ je nejúčinnější použít ty nejbližší lidi, ale poslouží i úplní cizinci. Často se pak stane, že skrz druhého člověka promluví inteligentní, nemilosrdný program, který probouzejícího se srazí zpátky do myšlenkového chaosu.
Arno Pienaar
 
Agent Smith je postava z matrixové trilogie – tvor, či spíše program, který se neustále snažil házet klacky pod nohy lidem, kteří bojovali s iluzí falešného závoje, ukrývajícího pravdu před očima všech.
 
Název tohoto článku možná zní trochu klišovitě, ale postava agenta Smithe dokonale vyjadřuje, co mám na mysli. Agent Smith se může objevit znenadání, kdekoli a v komkoli. Tím nechci říct, že na každém rohu čekají agenti, kteří se vás snaží zabít. Spíš naznačuju, že v každém novém člověku, s nímž se setkáte, se může ukrývat šikovná ruka, která si ochotně pohraje s vašimi tlačítky.
 
Myslete na to, že v současnosti většina lidí spadá do kategorie převážně nevědomých jedinců, což znamená, že jsou pod vlivem mnoha jednotlivých bytostí (myšlenkových forem), které žijí jejich prostřednictvím.
 
Tyto entity jsou založeny na světle (na myšlenkách), což znamená, že slouží luciferiánské, světlonošské agendě, která jim propůjčuje iluzorní sílu. To by nebylo možné bez naprosté nevědomosti, která vychází z transu, v němž se lidstvo nachází.
 
Jak si myslíte, že se tyto entity, které ovládají většinu lidstva, staví k vědomí? Tváří v tvář vědomí tvrdě bojují, vytahují ze svého arzenálu jeden trik za druhým, aby přesvědčily svého hostitele k cestě opačným, tzn. nevědomým směrem.
 
Pamatujte si, že vědomí je od myšlenek oproštěno, což znamená pro bytost založenou na myšlenkách smrt! Pokud však mají myšlenkové entity svého hostitele pevně v rukou, nic podobného jim nehrozí.
 
Hostitel omámený kouzlem, že myšlenková entita/forma je on sám, dělá, co se mu řekne, přesně jako nějaký poskok. Ve stavu ignorance=nevědomí neexistuje vnímání oddělenosti hostitele od myšlenkové formy.
 
Tyto entity, které přežívají na myšlenkách, se snaží udělat všechno, co je v jejich podvodných silách, aby šířily svůj virus, tedy aby donutily lidi myslet, a pokud se jim podaří donutit vás myslet negativně, tím lépe.
 
Jak vidíte, myšlení je ten matrixový kouzelník, který vytváří hmotu ze světla, a myšlení vždycky slouží té straně, která chce ještě víc myšlení – straně, která chce udržet tuto 3D iluzi, jejíž existence je zcela závislá na naší představivosti.
 
Zrcadlení od ostatních jako protivirové skeny
 
Nevědomí lidé, a zejména ti označovaní jako „blízcí“, náhodně vědomým jednotlivcům říkají a dělají věci, které cílí na jejich nejcitlivější místa, jako by v tom okamžiku byla ve hře jakási inteligence, jež přesně ví, které citlivé oblasti ve vědomém člověku jsou dosud v případě útoku zranitelné, což vyvolá žádoucí reakci spojenou s výronem energie.
 
Setkal jsem se už s lidmi, které jsem vůbec neznal a kteří řekli něco, co tak dokonale rezonovalo s něčím ve mně, že došlo k posílení některé z mých myšlenkových forem, které jsem se pokoušel porazit.
 
Myšlenková forma se probudila a propukla v činnost, což mě rušilo a donutilo mě to stát se v tu chvíli nevědomým – a o to přesně těmto entitám jde.
 
Na druhé straně, bojovat je dobré! Znamená to, že jste identifikovali virus a teď bojujete o to, aby se vám zpátky navrátila moc, na kterou máte jako právoplatný vládce své koruny právo.
 
Jiní lidé nám mohou úžasně posloužit, když nevíme, co se skrývá v našem nitru. Mohou nám pomoci jako zrcadla, ale jen do určité míry.
 
Nikomu neradím, aby opakovaně hledal svůj dokonalý obraz v místnosti plné darebáků. Vedlo by to jedině k tomu, že byste jim přirozeně začali zrcadlit to, co jsou, a oni by se konečně spatřili. Temnota nechápe světlo a naopak.
 
Myšlenkové proudy
 
Luciferiánské myšlení se všude šíří jako virus. Už teď tu máme globální epidemii, jako je to v těch nesčetných filmech se zombie tematikou, kterých pořád přibývá, aby nám bylo podprahově sděleno, jaké morové ráně tu čelíme.
 
Skutečnost je taková, že pokud vás ovládají převážně myšlenky na všední banality a trable, tak jste zombie v té apokalypse.
 
Na tenhle hlavní proud myšlení je napojen každý. Když se projdete velkým nákupním centrem plným lidí, kteří myslí na to samé (nakupování), jak dlouho vám potrvá, než také začnete myslet na to, že si chcete něco koupit?
 
Nedělejte si o sobě iluze – i vy začnete rychle vnímat, kterým směrem ten tok míří, a plavat proti proudu je hodně vyčerpávající. Proto se snažím držet dál od míst, kde jsou davy lidí. To samé platí pro každého, kdo dělá něco, co je mimo normu. Zpočátku je to únavné, protože nejdete tím samým směrem jako hlavní proud energie. Ale když tomu přijdete na kloub, tak bude všechno, co na té své cestě najdete, krásné a jedinečné tak, že nebudete schopni slova. Stanete se pravdou uvnitř většiny. Nebude vadit, že budete patřit k menšině – dokud dokážete jet na vlně.
 
Dualita a odpor
 
Neexistuje nic jako jasné, zářící světlo, které osvětluje všechno, co je temné, a tím probouzí ve všem vědomí. Tomuhle říkám new age spiritualismus a ten slouží agendě vědomí stejně špatně jako vědě a náboženství.
 
Musíte si uvědomit, že temnota a světlo jsou jen vzájemné protiklady, což znamená, že jedno může být jen tam, kde to druhé zcela absentuje; přesto ale existuje jedině díky existenci druhého - je to čistá dualita.
 
Z tohoto pohledu můžeme dojít k pochopení faktu, že světlo nerozumí temnotě a naopak. Je to absolutní oddělení, způsobené dualitou!
 
Například dobrý člověk prostě nedokáže pochopit, jak může zlý člověk někoho znásilnit a umučit. Špatný člověk zase nemá představu, co je to dobro…
 
Tyto dva protichůdné póly vytvářejí energii, která vyživuje matrix. A matrix prospívá díky dualitě. Veškeré myšlenky, jejichž jádrem je opozice (odpor) dokonale slouží k budování matrixového konstruktu, který limituje vaši nekonečnost.
 
Odpor ďábelsky kontroluje vaši zkušenost a omezuje ji jen na jeden iluzorní pól: na ten, o kterém se mylně domníváte, že je pro vás dobrý. Odpor zmrazí vaši životní zkušenost do stavu stagnace.
 
Pokud vím, tak je jediná cesta, jak se osvobodit z reality, která je proti něčemu polarizovaná, a to přijmout to, proti čemu jste se během své předchozí existence stavěli. Ta předchozí existence se nemusela odehrát před mnoha životy, ale klidně i před rokem!
 
Láska je slepá
 
Jakmile člověk získá dostatek vědomí a pochopí, co se tu doopravdy děje, začne se odehrávat něco podivného. Náhle se začnou objevovat lidé a situace, které vás budou lapat za kotníky jak krabi, kteří se náhle vynořili z písku. To proto, že se budete pokoušet opustit matrix.
 
Těmhle lidem říkám „agenti Smithové“. Mohou se projevit skrz kohokoli, dokonce i prostřednictvím lidí, které milujete. Prosím zachovejte teď emocionální odstup od toho, co vám nyní odhalím.
 
Vaši nejbližší milovaní lidé mohou prostě být pěšáci luciferského myšlení, které používá osoby, jež jsou vám nejblíž, aby vás spoutalo řetězy a zavřelo do klece (matrix), kde zapadnete do obrazu jiných realit – ne té, kterou si tak hrozně přejete manifestovat.
 
Lidé promítají své osobní reality, kamkoliv se vydají, a vy jste jen malá část reality druhého člověka. Od každého se očekává, že v realitě svého bližního naplní určitou roli, v závislosti na očekáváních programu.
 
Jestliže jste přijali roli, kterou hrajete ve show svého blízkého, necháváte na sebe působit projekce proudící z jeho reality do té vaší. Taková energetická podřízenost může být ďábelská věc, která zasahuje mnohem hlouběji, než jste si kdy mysleli.
 
Často se pokoušíme nalézt původ našich potíží a strachů uvnitř sebe. Teď si uvědomte, že takový problém v duši může být živen prostřednictvím spojujícího vlákna, které vede z jedné reality do jiné.
 
Slyšeli jste už, že blízcí příbuzní a milenci mohou telepaticky vnímat, když se v realitě druhého člověka odehrává něco špatného? Tento fenomén vzniká díky sdílení realit a opravdu je nejčastější u pokrevních příbuzných a intimních partnerů.
 
Nemusí se jednat jen o schopnost vycítit nebezpečí, které druhému hrozí, ale i o ovlivňování realit. Takhle bude například nejistý muž, který se bojí, že ho partnerka podvede, promítat do její reality své obavy a ona ze vší té psychické špíny také ztratí jistotu a nakonec se postará o to, že se jeho noční můra opravdu odehraje.
 
„To, čeho jsem se nejvíc bál, se skutečně stalo!“
 
Matka, která se bojí, že její syn ještě není pro dospělý svět zralý, a navíc velice lne k poutu rodiče a dítěte, bude realitu svého syna neustále bombardovat všemožným psychickým bincem. Syn pocítí obrovský strach ze selhání, k němuž nakonec dojde – myšlenky přítomné ve sdílené realitě matky a syna se zhmotní.
 
Přerušení projekcí
 
Agenti Smithové nepracují přímo. Raději zákeřně využívají skrytých cest neviditelného světa. Vždycky mějte na paměti, že lidé si na ostatní nevědomky promítají svá stínová já, tzn. aspekty, které si nejsou schopni odpustit.
 
Než by těm ostrým mečům čelili sami, zabodnou je raději do ostatních. Nevědomky kolem sebe hromadí lidi, kteří jim umožní sdílení toho jedu, a používají je jako obětní beránky. Chcete-li zabránit takové negativní projekci ve vztahu, přestaňte hrát tu roli, na které tolik lpíte.
 
Hraní jakékoli role v jakémkoli druhu vztahu (zejména z pocitu viny), vede k tomu, že setrváváte v roli přijímače projekcí druhého člověka. Tyto projekce narušují čistý potenciál vaší vlastní reality. Přátele a intimní partnery byste si měli vybírat pečlivě.
 
Jestliže je pouto příliš silné, může jako katalyzátor vašeho vysvobození z žaláře světů lidí, kteří nemají na mysli vaše nejvyšší dobro, posloužit fyzické přerušení kontaktu.
 
Není potřeba, abyste se svými blízkými začali válčit. Už jen záměr změnit dynamiku vztahu vede k tomu, že se stará energetická vlákna začnou přerušovat a vytvářet nové cesty, jimiž může putovat světlo / myšlenky.
 
Nejprve zaměřte zdroj negativní projekce a sledujte, jak to na něj působí – jak ho to ruší. Pak odevzdejte vše, o co nemáte zájem, právoplatnému majiteli. Nepřijímejte žádnou zodpovědnost za to, co není vaše.
 
Než vstoupíte do nového světa, budete nejdříve muset vymazat tuto realitu včetně sebe samotného a ostatních, kdo jsou v ní přítomni. Jen pak se budete moci vrátit a doopravdy pomáhat – z prostoru, nad nímž nemá tento svět vládu.