Jdi na obsah Jdi na menu
 


VZPOMEŇME SI, PROČ JSME ZDE

freedom_by_hnde.jpg
Během posledních měsíců můžeme spatřovat události, které působí obecně starosti všem. Nacházíme-li se již však na své osobní duchovní cestě, není dobré podporovat tzv. reverzní činnosti a události tím, že jim věnujeme přílišnou pozornost, tedy svou osobní životní energii, i energii duchovní. Jedná se však i o tzv. požitkářství, resp. přílišnou shovívavost k nám samotným, a též o utápění se v různých duševních bolestech, strastech, řešení osobních příběhů. Toto vše nás jen odvádí na nesprávnou kolej, oslabuje nás to, a též sabotuje náš vyšší duchovní plán, naši vlastní šablonu stvoření. Ano, jsme tajnými léčiteli, kteří mají zlehka procházet tímto hologramem reality a máme se co nejdříve plně probudit k velkému paradoxu této pravdy. Máme nechat své vyšší části vědomí, aby nám ukázaly, kde se až příliš připoutáváme k světskému dramatu. Velmi nerada používám slovo „musím“, ale v tomto kontextu je skutečně na svém správném místě.
Musíme naslouchat svému vnitřnímu hlasu, částem svého vyššího vědomí z budoucnosti, neboť k nám ze své časové linie dosáhne nazpátek. Musíme se naučit tomu, abychom se správným způsobem milovali, rozpoznali svou neuvěřitelnou hodnotu, kterou jako čisté vědomí s rozšířeným energetickým polem nabízíme svému okolí. Musíme trvat na tom, že se staneme touto svou vyšší perspektivou, a že ji zde i pevně a nekompromisně ukotvíme. A musíme s tím začít hned TEĎ... Musíme být neustále bdělí, sledovat své myšlenky, neboť uvnitř každého okamžiku je skryta určitá technika Světla i temna.... Musíme překonat program kolektivního nevědomí, rodových záznamů, musíme se stát konečně SAMI SEBOU...
Pokud ještě někdo z vás snad váhá, vzpomeňte si... Před cca 13.500 lety, v době Atlantidy, co jsme provedli s touto znalostí? Znali jsme tenkrát zcela přesně, co chtějí padlí kněží udělat, ale neintervenovali jsme. Ano, znali jsme pouze božskou lásku, milovali jsme je, a to natolik, abychom jim „to“ dovolili. V té době jsme však neznali důkladně onen Zákon svobodné volby, neznali jsme ani Zákon rovnováhy. „Tenkrát“ jsme mohli jemným způsobem vzdorovat, avšak jsme to neučinili. Byli jsme neuvěřitelně naivní, a tak jsme museli za absenci gnózi, za svou čistou nevinnost, zaplatit příliš vysokou cenu. Ano, tenkrát se z nevinnosti, čistoty stala nevědomost. Mohli jsme tenkrát učinit jiné rozhodnutí. „Tenkrát“ jsme byli příliš zaměstnáni tím, že jsme „byli“ a příliš málo tím, abychom něco moudře a rázně učinili.
Že vám to „něco“ připomíná?
I v dnešních dobách bývá dost často tzv. „duchovní člověk“ uzavřen do šablony mínění ostatních, očekávajíc od něj nejlépe okamžité uzdravení, vhled do minulých životů, radu do blízké budoucnosti, prostě duchovní člověk, dle mínění okolí, je láskyplný mesiáš, splňující každé osobní přání... Aktuální otázkou dneška je, co s tím uděláme NYNÍ? Jsme už dostatečně poučeni z lekce o nevědomosti?
Učíme se přísné lásce, umíme si razantněji vymezit své osobní energetické mantinely, uznávajíc u toho však propojení všech jisker Nejvyššího Zdroje v Jednotě? Či si necháme plody své těžce vydobyté cesty z nevinnosti čistého dítěte vzít? Za dobu cca 15.000 let bychom však již měli přestat hrát role čistých a naivních dětí, naše poznání se během stovek inkarnací rozšířilo (tedy mělo by se ). NYNÍ JSME dětmi Nejvyššího Zdroje, dětmi, čistými ale též i moudrými....
Reprodukce textu tohoto článku, jenž je autorským vlastnictvím majitelky těchto webových stránek Zuzany Soukupové, je povolena pro jakékoliv médium pouze v nezkrácené podobě, a pokud je připojen aktivní odkaz na http://www.reiki-centrumpraha.cz/index.html 12. 5. 2016