Jdi na obsah Jdi na menu
 


JE LEPŠÍ ZÍSKAT NEBO ZTRATIT?

8. 3. 2016
701955_981333081921795_4654505607067783615_o.jpg
MOŽNÁ SE TO NEDÁ POCHOPIT. TEDY TÍM MYSLÍM POCHOPIT ROZUMEM. DÁ SE TO CÍTIT A TO JEŠTĚ JEN NĚKDO, NE VŠICHNI. PŘESTO, PROČ TO NEZKUSIT, VŽDYŤ PRÁVĚ ZKOUŠENÍM VĚCÍ SE DÁ JAK ZÍSKAT, TAK I ZTRATIT. OTÁZKA VŠAK ZNÍ ZDA-LI JE VHODNÉ ZÍSKAT, NEBO VHODNÉ ZTRATIT. VĚTŠINA LIDÍ SE TAK DÍKY PROGRAMŮM, KTERÉ NEMĚLI VZNIKNOUT, SNAŽÍ VŽDY ZÍSKAT. ZÍSKAT MŮŽEME COKOLIV, ALE NĚCO ZTRATIT JE OBTÍŽNĚJŠÍ. VLASTNĚ NEJDE TADY ANI O ZTRÁTU ČI ZÍSKÁVÁNÍ, PROTOŽE TO VLASTNĚ NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S PRAPŮVODNÍM STVOŘENÍM LIDÍ. ALE PŘESTO ZKUSME SI NA CHVÍLI ZAŽÍT MÍSTO ZÍSKÁVÁNÍ TAKÉ ZTRÁTU. AVŠAK, ABY TO BYLO POCHOPENO, JE VHODNÉ V KRÁTKOSTI POPSAT, ŽE ZTRÁTA JE V DNEŠNÍ DOBĚ NĚCO, CO NÁS VEDE K PRAPŮVODNÍMU STVOŘENÍ ČLOVĚKA, TEDY TOHO ČLOVĚKA, KTERÝ BYL STVOŘEN Z PRVOPODSTATY A TUDÍŽ NEBYL JEŠTĚ OMÁMEN NABÍDNUTOU ILUZÍ OD CIZÍCH ENTIT A BYTOSTÍ JINÝCH VESMÍRŮ.
KDYŽ SE PODÍVÁME NA DNEŠNÍ BYTÍ, MNOHO Z NÁS HO POPSAT NEDOKÁŽE. MŮŽE SICE ŘÍCI, ŽE POPSAT SVĚT LZE SNADNO NAPŘ., ŽE JE ZDE DUALITA, KTERÁ SE ODEHRÁVÁ VE VŠEM CO EXISTUJE, NEBO MŮŽEME ŘÍCI, ŽE NA TOMTO SVĚTĚ MÁME FLÓRU, FAUNU ATD. ANO MŮŽEME POPSAT POUZE TO, CO VIDÍME, ALE TO CO VIDÍME NENÍ NAŠE. NEPATŘÍ TO K NÁM, BYLO NÁM TO VNUCENO, JEŠTĚ LÉPE ŘEČENO NABÍDNUTO SE ZÁMĚREM PŘESTAT BÝT PLNĚ VĚDOMÁ, ZODPOVĚDNÁ LÁSKYPLNÁ A MOUDRÁ LIDSKÁ BYTOST A STÁT SE TAK OBYČEJNOU STRACENOU LEHCE OVLADATELNOU LIDSKOU BYTOSTÍ, KTERÁ NEJEN NEPOUŽÍVÁ SVOJI SÍLU PRVOPODSTATY, ALE VLASTNĚ ANI O NÍ NEVÍ. TO O ČEM ZDE PÍŠI JE NĚCO MNOHEM VĚTŠÍ A MNOHEM BLÍŽ NEŽ VŠECHNY ILUZE I TAKOVÁ ILUZE, JAKO JE BOHUŽEL I BUDHISMUS. POCHOPTE PROSÍM, ŽE NENÍ MÝM ZÁMĚREM HANIT ČI VYVYŠOVAT BUDHISMUS ČI VŠE TOMU PODOBNÉ, ALE ABYCH MOHL VYSVĚTLIT, TEDY ALESPOŇ SE POKUSIT, O HLOUBKU PRAPŮVODNÍHO STVOŘENÍ,POUŽIJI KE SROVNÁNÍ I BUDHISMUS, KTERÝ SE ZDÁ BÝT NEJBLIŽŠÍ K POCHOPENÍ PODSTATY ČLOVĚKA, COŽ I JE ALE VE SROVNÁNÍ S PRVOPODSTATOU ČLOVĚKA A VŮBEC VZNIKU CELÉHO NAŠEHO VESMÍRU, JE BUDHISMUS JEN POUHÁ ILUZE, ZAKOTVENÁ V SYMBOLECH A SYSTÉMU, JENŽ ČLOVĚKA SICE VEDE PO DOBRÉ CESTĚ, ALE TA CESTA JE STÁLE CESTOU VEDLEJŠÍ, TEDY NE HLAVNÍ - PŘÍMOU.
POLOŽÍM NĚKOLIK OTÁZEK. LZE NĚCO ZÍSKAT? LZE NĚCO ZTRATIT? LZE BÝT OPRAVDU SVOBODNÝ? NE, NIC Z TOHO NELZE. CHÁPU, ŽE PRÁVĚ TEĎ NEMUSÍTE UŽ NIČEMU ROZUMĚT A TO JE DOBŘE, PROTOŽE ZDE JE ZROVNA TA FÁZE, KDY MŮŽETE KONEČNĚ ZAČÍT CÍTIT. A PROTO POLOŽME OTÁZKY ZNOVU. . LZE NĚCO ZÍSKAT? LZE NĚCO ZTRATIT? LZE BÝT OPRAVDU SVOBODNÝ? ZNOVU ODPOVÍDÁM, ŽE NIC Z TOHO NEJDE. VŠE JE TOTIŽ ILUZE, NE PODSTATA. ILUZE VYTVÁŘÍ ZDÁNLIVÉ OBRAZCE, KTERÉ MAJÍ POUHOU PODOBU NĚČEHO, CO ČLOVĚK VŮBEC NEPOTŘEBUJE. PODSTATA JE VŠAK CELEK, JEŽ VYCHÁZÍ SÁMA ZE SEBE, TEDY PODSTATA VYCHÁZÍ ZASE JEN Z PODSTATY. PODSTATA, JAKO TAKOVÁ OBSAHUJE CELEK. ILUZE, JAKO TAKOVÁ OBSAHUJE KVANTITU A KVALITU, TEDY NIC A ZÁROVEŇ VŠE. ILUZE VYCHÁZÍ Z NIČEHO, A NIC JE ILUZE, PROTO NEMÁ PEVNÝ ZÁKLAD, SVŮJ PŮVOD A UŽ VŮBEC NE SVŮJ ZROD. VŠE CO JE V ILUZI, JE POUHÝM STÍNEM, KTERÝ SE SNAŽÍ NAPODOBIT PRVOPODSTATU, TEDY PRAVÉ STVOŘENÍ ČLOVĚKA. ZKUSTE TO NA CÍTIT. ZKUSTE NA CHVÍLI VYPNOUT PŘEMÝŠLENÍ A JEN BUĎTE, EXISTUJTE A POUZE POZORUJTE. PROČ NELZE BÝT ŠŤASTNÝ? PROTOŽE POKUD JSTE V ILUZI, MÁTE NA VÝBĚR A TO ŠŤASTNÝ BÝT, NEBO ŠŤASTNÝ NEBÝT. DOKONCE MÁTE NA VÝBĚR BÝT ŠŤASTNÝ I NA PŮL ATD. MOŽNÁ SE VÁM TO ZDÁ BÝT DOCELA DOBRÉ MÍT TAKTO NA VÝBĚR, ALE ZKUSTE SE ZNOVU NA TO NA CÍTIT A PŘEDSTAVIT SI, ŽE JSTE PRVNÍ STVOŘENÝ ČLOVĚK, PRÁVĚ VE STVOŘENÉM VESMÍRU. JAKÉ MÁTE POCITY?, JAKÉ TO JÉ? JE ZDE ILUZE? ILUZE, KTERÁ NABÍZÍ NAPŘ., SMUTEK, TOUHU, CHAMTIVOST, LENOST, VZTEK, STRACH ATD.? NE, NIC TAKOVÉHO TU NENÍ, KROMĚ JEDNÉ VĚCI A TOU JE NADŠENÍ. NADŠENÍ ZE VŠEHO, NADŠENÍ, VE KTERÉM SE AUTOMATICKY NACHÁZÍ VŠE, JAKO JE NAPŘ. LÁSKA, PŘÍJEMNOST, CHUŤ SI VŠE UŽÍVAT A TĚŠIT SE Z TOHO CELÉHO ZROZENÍ. ZKUSTE SI TO PŘEDSTAVIT A NACIŤUJTE TU PRVOPODSTATU, TO ZROZENÍ, KTERÉ SE ODEHRÁVÁ VŠUDE OKOLO VÁS A TAKÉ VE VÁS. CÍTÍTE KOLIK MÁTE SÍLY? NEKONEČNÉ MNOŽSTVÍ SÍLY, KTERÉ SE NEDÁ ROZUMEM POJMOUT, ALE DÁ SE PŘIBLÍŽIT CÍTĚNÍM. CÍTÍTE TU SVOBODU? ANO, NEKONEČNÁ SVOBODA, JAKO BY JSTE SAMI BYLY TOU SVOBODOU A ONO TO TAK JE! MŮŽETE NĚCO ZÍSKAT? NEBO NĚCO ZTRATIT? NE, NIC Z TOHO NEMŮŽETE, PROTOŽE TO NEEXISTUJE. JSTE TÍM, ČÍM JSTE, CÍTÍTE TO? JSTE TÍM, ČÍM JSTE, PRÁVĚ JSTE SE ZRODILI SE VŠÍM VŠUDY A CÍTÍTE NADŠENÍ, BLAHO A VELKOU CHUŤ SI TO VŠE UŽÍT A PLNĚ VĚDOMĚ VNÍMAT PŘESNĚ TAK, JAK TO JE STVOŘENÉ. NEMÁTE CHUŤ TO ZMĚNIT, ROZEBÍRAT, PŘETVÁŘET, ZKRACOVAT ČI PRODLUŽOVAT, KRÁTIT ČI DĚLIT A JEŠTĚ ZA TO DOSTAT TITUL, PROTOŽE TO NENÍ VAŠE PODSTATA. VŠECHNY TYTO ZÁSAHY JSOU ILUZORNÍM ZÍKLADEM SAMOTNÉ ILUZE. KDYŽ SE TEĎ NA TO NACÍTÍTE A I NAD TÍM ZAPŘEMÝŠLÍTE, TAK MOŽNÁ ZJISTÍTE, ŽE V TOMTO SVĚTĚ, JE MOŽNÁ LEPŠÍ ZTRÁCET A BLÍŽIT SE KE SVÉ OPRAVDOVÉ A JEDINÉ PODSTATĚ, NEŽLI STÁLE NĚCO ZÍSKÁVAT, TEDY ZÍSKÁVAT DALŠÍ ILUZI.
NĚKDO BY MOHL ŘÍCI, ŽE ZÍSKÁVÁ DÍKY DUCHOVNÍMU UČENÍ BLIŽŠÍ POHLED NAPŘ. NA SMYSLU ŽIVOTA ATD., ALE VE SVÉ PODSTATĚ NEZÍSKÁVÁ NIC, JEN BUĎ ZÍSKÁVÁ DALŠÍ ILUZI PŘEVLEČENOU ZA LÁSKU, DUCHOVNO A VŠE TOMU PODOBNÉ A NEBO ZTRÁCÍ KOUSEK ILUZE. COŽ BY BYLO V TOMTO PŘÍPADĚ MNOHEM LEPŠÍ.
DLE MÝCH ZKUŠENOSTÍ, JE PŘÍRODA POSLEDNÍ ZBYTEK PROVOPODSTATY ZROZENÍ A TO JE JIŽ PŘETVÁŘENA GENETICKÝM INŽENÝRSTVÍM, COŽ JI OSLABUJE. VŠE OSTATNÍ JE ILUZE, ZE KTERÉ SE NEDÁ JINAK VYSTOUPIT, NEŽ-LI JI POCHOPIT, UCHOPIT A PROPUSTIT. MOC VÁM TO VŠEM PŘEJI LÁSKY, PROTOŽE HRÁT HRU NA ILUZI, ZNAMENÁ BÝT JÍ POLAPEN A UVĚZNĚN.