Jdi na obsah Jdi na menu
 


MERKABA - TVŮRČÍ NÁSTROJ STVOŘENÍ

maxresdefault.jpgMerkaba je to co nás vytváří, co spojuje tělo, emoce, rozum a duši do jednoho funkčního 
celku. Merkaba také vytváří iluzi okolního světa a vše co v něm vnímáme. Merkaba je 
soustava rotujících těles, je to geometrický procesor Světla, které nese informaci a Času. 
Slovo Merkaba je spojení tří slov Mer - Ka - Ba. 

Mer
znamená Světlo, které vše stvořilo, toto Světlo nese informaci a vytváří strukturu. 
Ka 
je lidská duše, duch, to co dělá každého z nás jedinečným, záznam všeho co jsme.
Ba 
znamená vnější proměnlivou realitu, tělo a okolí, život. 


 

1_22.jpgMerkaba spojuje Světlo Stvoření, lidskou individualitu a “okolní” realitu do jednoho 
celku, do Života. Merkaba tvoří život. Vše co existuje, má okolo sebe Merkabu, od 
elementárních částic, až po galaxie a nenechte se mýlit měřítkem. Ve vibračním vesmíru, 
jako jen ten náš, je rozměr otázkou frekvence a galaxie nemusí být v absolutním měřítku 
větší než člověk nebo než atom, stejně jako na displeji můžete mít malý a velký obraz toho 
samého. Stvoření není to co vidíme, ale projekce mysli do energie. Merkaba je šablona, 
která vytváří realitu, projektor, který promítá energii ve formě hmoty do prostoru vašeho 
světa. 
Je to jako by jste žili na obrazovce vašeho počítače. Veškeré rozhodování se děje uvnitř 
procesoru, kde rozměr ani čas nemá smlysl, a na displej se promítají výsledky z programů, 
které procesor zpracovává. Teprve na displeji vzniká rozměr, čas a iluze reality, a vy tak 
můžete kliknutím na určitá místa na displeji měnit to co se bude zobrazovat v příštím 
okamžiku, můžete ovládat hru kterou hrajete. Když rozpoznáte příležitosti a místa, kde 
udělat rozhodnutí, můžete ovlivňovat svoji realitu. Vaše vědomá část se promítá na 
obrazovku, vaše podvědomí existuje uvnitř procesoru, to je vaše skutečné Já. Vaším 
úkolem v této hře, je spojit obě části dohromady a nalézt se jako celek. Pak získáte 
vědomou kontrolu nad programem a nad tím co budete, jako postava na obrazovce, 
prožívat. K tomu, aby jste program nezneužili, však musíte prokázat určitý stupeň 
moudrosti a čistoty srdce.
Každý žijeme uvnitř své vlastní Merkaby. Sami!!! Když potkáme druhého člověka, stane 
se to proto, že se nejprve informačně spojíme a pak do naší Merkaby začne přicházet 
informace o druhém člověku a ten se zmaterializuje, promítne, jako host v našem světě a
to samé se děje s námi v jeho Merkabě. Pomocí toku informací vnímáme vzájenou 
přítomnost. Na Skypu vnímáte hlas a obraz toho s kým povídáte, ve skutečnosti jste však 
sami. Podobně Merkaba materializuje vše čím jste obklopeni, předměty, vítr, tekoucí vodu, 
cokoliv co můžete ve vnějším světě zažít. Když někam jdete, jedete, letíte, tak ve skutečnosti 
nikam nejdete, nejedete ani neletíte, jen se mění vaše okolí. Jste jedinný hrdina svého 
vlastního filmu, jste stále ve středu obrazovky, a nikdy se z ní nedostanete, jen pozadí se 
mění. Aby vše bylo navzájem sladěné, Merkaba každého člověka je podřízena Merkabě 
Matky Země. Jen tak je zaručené, že butede moci žít na Zemi. Kdyby vaše Merkaba 
rotovala jinak než Merkaba Matky Země, zmizeli by jste ze Země a začali žít v jiném 
prostředí. To je podstatou cestování v prostoru a v čase.
Vnitřní prostor lidské Merkaby je značně malý, lehce přes dva metry na každou stranu od 
vašeho těla. Přesto vám dokonalost projekce umožňuje vnímat rozlehlost noční i denní 
oblohy, neomezenost prostoru a pocit volnosti.
Merkaba je systém zrcadel, která odráží energii do patřičných míst vnitřního postoru, kde 
interferencí (vzájemnou interakcí energie přicházející od různch zrcadel) vzniká iluze 
hmoty. Některá zrcadla se nepohybují, jiná rotují okolo svislé osy. 
Náš vlastní svět je izolován od ostatních a je koordinován s Merkabou hostitele, v našem případě Merkabou Matky Země. Bytost jejíž srdce a mysl je spojeno do Jednoty, je schopna prostřednictvím Jednoty ovládat svoji Merkabu a tím ovládat svoji realitu - rozhodovat jaká informace se bude materializovat v její Merkabě. Může se odpojit od jedné reality a připojit k jiné. Realita je záznam minulosti v poli času (v paměti Stvoření) a opětným průchodem tohoto záznamu tvoříme novou realitu. Učení o Merkabě je velmi staré a doklady o tom jsou po celém světě.

Zdroj : http://www.pravidlazivota.cz/pz2_merkaba.htm