Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAŠE VNITŘNÍ DARY

19. 4. 2017

Channel: Edita Santiago, Channelováno: 20.3. na veřejném channelingu ve Food of Love.

Spousta z vás v tomto období opouští zaměstnanecké poměry a práci, kde již nadále nemůže přetrvávat, kde cítí, že se již nikam nevyvíjí a kde se již vůbec necítí sami sebou…

Je to moment ve vašem životě, kde se můžete zeptat sami sebe, jakým směrem se dále můžete ubírat. Je důležité, abyste každý sami v sobě již dokázali objevit a dokázali ucítit své vnitřní dary, které jsou jedinečné a dané, nejen růstem a evolucí skrze minulé životy, ale svou božskou esencí, kterou každý z vás ukrývá ve svém nitru. Tato božská esence je malé semínko velkého časoprostoru vesmíru, kosmu, vědomí, jakkoliv to chcete nazývat. V každém z vás bylo zaseto bohatství a jedinečnost, kterou jste se buď rozhodli či nerozhodli v minulých životech rozvíjet. Žijete v období v životním paradigma, kde se v kolektivním měřítku máte zcela navrátit k této vnitřní božské esenci a pokračovat v rozvíjení svých vnitřních darů, či ho zcela manifestovat do plného vědomí, aby byl součástí NOVÉ země, která se tvoří z té staré. Vaše vnitřní dary jsou právě semínka, která potřebují začít klíčit, začít růst, začít přinášet plody a s těmito plody dokázat živit všechny, kteří jsou na tyto plody připraveni a mohou jim být přínosem. Tento proces již postupně nastává u většiny již probuzených lidí, avšak stále málo z nich má odvahu své dary sdílet s druhými a tím dochází k sebepotlačování a k neúctě svého vnitřního bohatství.

 

face-2212070_960_720.jpg

 

Co vše může být vnitřní dar?

To, co je pro vás zcela nejpřirozenější. To, co ostatní na vás obdivují, či vám to závidí, ale vy sami to můžete vnímat jako součást vaší každodenní rutiny.

RADA: Vaše vnitřní dary si často zvědomíte a přijmete je jako dar pouze tehdy, když jste připraveni každý den vaše semínko zalévat, každodenním sebepozorováním, cvičením a i pokynem k tomu, že vy sami chcete tyto dary znát... a plně si je uvědomovat...

Nemůže si být vědom svých darů někdo, kdo nedokáže ctít život ve svém nitru. Každý, kdo si nyní v sobě přijme fakt, že je součástí velkého makrokosmu, kterého je on dílem skrze svůj mikrokosmos, a dokáže plně projevit zákon rezonance, jak v malém, tak ve velkém, dokáže své semínko vědomě aktivovat svou vůlí, svou vědomou tvořivou silou a každým dnem své dary podporovat a rozvíjet do nových forem a do nových výtvorů. Také ten dokáže projevit, co ještě stále zůstává skryté!

Vůle, tvořivá síla, vědomý záměr, že chcete znát a být si plně vědomi své božské jedinečnosti skrze svůj dar, je cílem k objevení.

 

Proč právě slovo DAR?

Jste sami každý z vás přijímající i dávající energií. Dávající energie, ta, která svou vlastní přirozeností sdílí - dává... může velmi lehce a přirozeně také bezpodmínečně přijímat.

Jste zde svým vlastním darem a tím i darem kolektivnímu vědomí a zároveň celému vesmíru. Dokážete-li tyto souvislosti v sobě propojit, dokážete během krátké doby zaktivovat plně vaši jedinečnost v každodenním životě. Aby toto jedinečné semínko mohlo dále klíčit a růst, potřebuje vnější impulsy, vnější spojence, kteří přinášejí vláhu vašim darům. Každý z vás, kdo tu dnes je a vnímáte, že stále jste v sobě neobjevili to, co chcete ve svém nitru vyživovat, aby rostlo a rozkvetlo do každodenní tvořivosti, a do obrovské louky či úrody, která poté může být plně sdílena s ostatními, již pouze váš záměr toto zaktivovat a ukotvit a rozpoznat plně, pro co jste se v tomto období narodili, vás vede k poznání.

Často se lidé ptají 'Co je mým posláním?' Je to otázka, která má všeobecnou odpověď. Avšak odpověď pro všechny:

Sdílet své vnitřní dary... Vyživovat je... Nechat je projevit v jejich plném potenciálu... A nadále je přeměňovat do větších rozměrů tak, aby byly přínosem stále více lidem, kteří jsou na ně nastavení, či jsou připraveni.

Konkrétně tento rok přináší všem tuto příležitost, objevit a pojmenovat si to, co máme svobodnou volbu vyživovat den za dnem a proměňovat to do své každodenní tvořivosti, která obohatí nejen ostatní, ale hlavně nás samotné.

 

Jak je přijmout, aby se staly každodenním prostředkem pro naše tvoření?

Pouhý záměr v sobě své vnitřní dary objevit a uvědomit si je dává do pohybu v našem okolí vše, co k nám začne přicházet a naše dary takzvaně testovat. Testovat nás v tom, jak moc jsme sami sebou, v tom, jak moc si vážíme právě toho, co přicházíme projevit skrze naše vědomí.

Na vaší cestě se začnou objevovat učitelé, aktivátoři či podporovatelé vašich vnitřních darů a jakmile skrze toto testování projdete do vědomí, kde jste plně schopni vaše semínko nechat vzklíčit a růst, již vám vesmír posílá do vašeho života pouze výzvy, jak vše nechat rozkvést a jak vše projevit ve velkém rozměru.

Každý den poté můžete dávat vláhu svému daru skrze nové nápady, nové formy, nové cesty jak svou jedinečnost sdílet s ostatními.

I toto je vaše božské právo, o které si můžete říci celému makrokosmu. Přijmout tedy znamená vidět svou velikost v každodenním tvoření, kde jste zcela sami sebou a máte neustále nové výzvy se proměňovat, neboli proměňovat sdílení vaší jedinečnosti vašich darů. Nyní důležitá část, která v tomto vědomí hraje velkou roli, je přijetí vědomí svého vnitřního tvůrce!

Pokud si nenavrátíte vaše božské právo vědomě tvořit ze svého vlastního nitra, budete vždy pouze oběti systému, oběti ostatních.

Vědomý tvůrce je plně připraven vyživovat ve svém nitru to, co je jeho jedinečností! Tato část channelingu je již právě pro ty, kteří své dary sdílí a projevují, ale stále se učí je žít v rovnováze se svým plánem duše, se svým vlastním rytmem. I vaše dary mají svůj rytmus, svou dávající i přijímající energii. Nemůžete ze svého daru udělat bezedný dávající proud. Váš dar by se neměl jak posilovat, jak vyvíjet. Je to proti veškerým zákonům přírody i vesmíru. Každý, si v tento život vybral projevit zcela svůj nejvyšší potenciál, sdílet sebe - vědomý tvůrce - naplňuje svůj plán duše. Často však mohou přicházet zkoušky mysli i skze jiné lidi, kde vám je dáno na výběr, jak hodně jste si vědomi hodnoty svých darů a jak je ctíte vůči svému božskému vědomí.

Skrze ostatní přichází uvědomění, kdy je potřeba se v určitou dobu umět přesměrovat a požádat si o nové možnosti sdílení, o novou podobu tak, aby se zákon rytmu projevil v rovnováze.

Je to cesta a proces každého z vás, kdo se rozhodne po této cestě jít. Neustálé uvědomování si hodnoty svých darů a rovnováhy dávající a přijímající energie. Je to součást veškerých zákonů vesmírného vědomí, které se projevuje i právě ve sdílení vašich darů.

Často se stává, že tam, kde sdílíte více bez ohledu na vás, vám může být práce s dary zastavena, abyste si uvědomili svou novou hodnotu. A v tomto se nově přenastavili na to, jak hodnotu svých darů začít dávat do rovnováhy v každodenním životě. Je to opět o vašem vědomém středu, o vědomém zachování si své integrity a nedovolení ostatním již plýtvat, zneužívat či nectít to, co vaše nová hodnota právě přináší.

I zde se projevuje růst tak, jako semínko dále roste v mnohem silnější a krásnější květinu či plod.

I ta má svou novou hodnotu..

Vesmír vám často skrze různé životní situace a okolnosti může nastavovat, kde si nevážíte sami sebe a svých sdílených darů. Projdete si tolika zkouškami, chcete-li výzvami, než si novou hodnotu uvědomíte, přenastavíte se a začnete ji plně žít.

Proč si za sdílení vašich darů dovolit žádat výměnu energetické protihodnoty?

Již je dnes spousta nových aktivit a činností, za které se v minulosti nemohlo přijímat, či si prostě lidé nedovolili přijímat. Je důležité, aby vše, co dáváte, bylo bezpodmínečné. Ve vašem energetickém poli mohou existovat různá přesvědčení minulosti, které vaši hodnotu ponižují, či potlačují. Je třeba, aby k vám opět bezpodmínečně přicházelo vše zpět v zákonném rytmu (jako je nádech a výdech) v jakékoliv energetické….emoční, mentální či fyzické podobě, která je pro vás aktuálně na vaší cestě nejpřirozenější a nejefektivnější. Nejde tu vůbec o peníze, nejde tu o hmotné dary, nejde tu o kompenzaci všeho, co sdílíte s ostatními. Jde tu pouze o projev přirozeného rytmu......symbol nekonečna dávání a přijímání vesmírného vědomí.

V praktickém životě si buď jste vědomi vašeho výdeje, a proto i žádáte vědomě příjem a udržujete si vědomě svůj rytmus, či jste v popření své přirozenosti a neřešíte to. A i přesto je vaše dávání ukládáno a zaznamenáváno v tzv. vesmírné databance.

Na fyzické úrovni však můžete mít velký test s tím, že ve hmotě přestanete příjímat zcela, protože na vědomé úrovni potřebujete zpracovat vaše vědomé přijímání. Tudíž se dávající energie dostane do takové nerovnováhy, že zcela zastaví přijímání. Je potřeba začít se ptát... co dělám špatně? Anebo naopak, co nedělám vůbec? I tyto odpovědi přicházejí z vesmírného vědomí. A vedou vás k uvědomění si toho, že dokud žijete ve hmotném těle obklopeni hmotou, radujte se z ní a přijímejte ji, projevte zcela zákon dávání a přijímání na všech úrovních, tedy i především ve fyzické hmotě.

Dovolte si vždy sebeocenit svůj vnitřní dar, který může být zcela novým přínosem pro tak rychle se měnící společnost.

To, že si dokážete sebeocenit svůj vlastní dar je o tom, že si vážíte svého božského principu a svého dávání na vaší rovině hmoty!

Byla-li v minulosti velká nerovnováha v dávání a přijímání, dokázali jste přenastavit vaši hodnotu, neboli sebe-ocenění, může vám být dávající energie po lineární časové ose zhmotněná jako dharmická energie v takové podobě, jakou aktuálně v životě potřebujete pro vaši každodennost. I zde se spravedlnost vždy projeví.

Většina lidí je stále součástí starého paradigma, mají bloky v přijímání věškerého druhu. Dosavadní systém starého paradigma vás všechny vedl stále více dávat.

TÍMTO DNEM SE MŮŽE VŠEM PŘIPRAVENÝM NAVRÁTIT V TÉ NEJVHODNĚJŠÍ FORMĚ VŠE, CO JE SOUČÁSTÍ KARMICKÉHO PŘEROZDĚLOVÁNÍ A ZÁROVEŇ ROVNOVÁHY ZÁKONA RYTMU I Z MINULÝCH ŽIVOTŮ. ČEKEJTE NEOČEKÁVANÉ, OTEVŘETE SE ZÁZRAČNÝM ZHMOTNĚNÍM, DOVOLTE SI PŘIJÍMAT LEHCE A BEZPODMÍNEČNĚ...

AFIRMACE:

· DOVOLUJI SI PŘIJÍMAT LEHCE A BEZPODMÍNEČNĚ A TÍM SE NAVRÁTIT DO MÉHO STŘEDU.

· PŘIJÍMÁM LEHCE A BEZPODMÍNEČNĚ A TÍM JSEM V ROVNOVÁZE MÉHO RYTMU PO CELÉ ČASOPROSTOROVÉ OSE.

 

- Strážci křišťálové čakry -

 

 

 

Zdroj : Posvátná spirála.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka IO : Transformačně - aktivační pobyt v přírodě 

 

(Skrze můj dar vynese na světlo Vaše dary a vše co bude Vaším záměrem)