Jdi na obsah Jdi na menu
 


AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Příspěvky

BÝT MILOVNÍKEM ŽIVOTA…

1. 5. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Den za dnem se v mnoha bytostech mění vnímání a prožívání každého nádechu a výdechu, každého momentu v jejich životech. Všichni, co cítí toto spojení se vším ŽIVÝM, co existuje v tomto prostoru zvaném ZE-MĚ, proměňují postupně své životy. JE ČAS SI VĚDOMĚ DOVOLIT OPUSTIT VŠE, CO JIŽ NESLOUŽÍ LÁSCE K SOBĚ SAMÝM, NAŠEMU RŮSTU A S ČÍM JIŽ NAŠE NITRO TZV. NEREZONUJE.

 

BOLEST Z NENAPLNĚNÍ

26. 4. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Po mnoho životů jste udržovali vztahy, které nikdy nebyly naplněny i přesto, že tam existovala hluboká láska, úcta a přijetí jeden druhého v jeho přirozenosti. Můžete stále v sobě mít potlačenou tuto bolest a smutek z nenaplněné lásky, z nenaplněných snů, z nenaplněného očekávání, které ve vás stále udržuje resistenci a vibraci, přes kterou se nemůže přenést žádné nové zhmotnění.

 

LÁMÁNÍ ČASU & SESTUP NOVÉHO VĚDOMÍ ČASOPROSTORU

25. 4. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

V MNOHÝCH MYSLÍCH NYNÍ PROBÍHÁ PROCES PROLAMOVÁNÍ LINEARITY ČASU A UKOTVOVÁNÍ SJEDNOCENÉHO, REÁLNÉHO ČASU DUŠE.

MNOZÍ TAKÉ ZAŽÍVAJÍ VYNOŘOVÁNÍ PAMĚŤOVÝCH STOP Z DÁVNÉ MINULOSTI NEBO Z BUDOUCNOSTI.

 

FLEXIBILITA MÁ ZELENOU

23. 4. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

V těchto měsících se vše proměňuje ze dne na den, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu v životě těch, kteří přijali svobodnou volbu TVOŘIT SVÉ NEBE NA ZEMI. Tím, že jste již ve vědomí, které je plně zodpovědno za svůj vlastní život, se vaše události stále proměňují dle myšlenkových pochodů a dle přehodnocování vašich záměrů. 

 

AKTIVACE PŘESUNU DO MÍSTA, KTERÉ JE ODRAZEM CELISTVOSTI TVÉHO BYTÍ

19. 4. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Mnoho bytostí se již necítí v souladu s místem, kde žijí, bydlí a kde vyrovnávali svá karmická zatížení a karmické dluhy. Tato místa se mohou označit jako karmická místa narození. Mnoho z vás uzavřelo a nebo dokončuje vyrovnávání ve svém karmickém cyklu a to je zároveň otevření nového cyklu, kde máte svobodnou volbu se přemístit do míst, které jsou odrazem celistvosti vašeho bytí.

 

AA Michael -JSTE PŘIPRAVENI?

12. 4. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Brány jsou nyní otevřeny, ale vy se musíte zvednout a vstoupit, neboť tento velký dar zářivého Světla je přístupný jen těm, kteří jsou pevně na cestě vzestupu a jsou schopni být pokřtěni Živým Světlem nového Stvoření. Klíč ke každé vnitřní svatosti Vyšších Dimenzí je vibrační, každý jemnější a nádhernější a dokonalejší než ten minulý. Pokud jste minulé roky četli naše sdělení, a vyvinuli jste úsilí, abyste vstřebali dokonce i jen malou část našich učení, jste připraveni být součástí tohoto velkého poslání a vstoupit do Města Světla.

 

AKTIVITA SILOVÝCH POLÍ PLANETY

5. 4. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Mnozí z vás jste vedeni v tomto období do míst, které mají vyjímečnou aktivitu svého silového pole. Tato aktivita stále zesiluje v těchto energetických polích planety Země. Proto, aby se tato aktivní energie rozšířila do potřebných míst na celé planetě, začínají se propojovat i vortexy, které jsou poháněny spirálovým magnetismem. Toto bude pro mnohé znamenat i očistu planety Země na místech, kde je velmi velká hustota stále nízkých vibrací.

 

PROPOJENÍ POSVÁTNÉ DVOJICE

25. 3. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Je důležité vědět, proč se často nyní mluví o posvátných dvojicích, o dvouplamenech, o tzv. spojení mužského a ženského principu. Vy, co stále hledáte tzv. dvojplamen či posvátnou dvojici ve vnějším světě, je důležité se ponořit a nahlédnout do hloubky svého nitra, abyste propojili oba aspekty do dokonalého kosmického tance, který pro vás znamená i to, že může být tento tanec projeven jako odraz v nové úrovni partnerství na fyzické úrovni. Mnoho z vás nyní prochází procesem posílení vnitřního muže či vnitřní ženy a postupně se oba principy ve vás učí žít plně svou vlastní svobodu. Proto je tolik důležité, abyste nyní dokázali být plně sami se sebou a přestat hledat stále venku to, co může přijít pouze po dokončení celého procesu uvnitř vás.

 

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA MER-KA-BA

14. 3. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Jak se navyšují vibrace živoucí planety ZE-MĚ, všem, kteří pracovali na přepsání energetického otisku do původního esenciálního stavu, byla započata aktivace světelného těla MER-KA-BA do plného potenciálu. Je to PROCES několika měsíců a vždy se tento proces může zpomalit dle potřeb každého, ale nemůže se urychlit pro svou hlubokou rekalibraci hustoty jemněhmotných těl.

 

Intuice je váš kompas

13. 3. 2018

| Rubrika: AKÁŠA, KVANTOVÉ POLE, CHANNELING

Všechno je to o vašich pocitech, ať se vám to líbí nebo ne a to ostatní je hra vašeho ega. Jistě, s egem budete pracovat dokud budete brázdit planetu Zemi, ale právě vaše intuice vám může mnohé ulehčit a samozřejmě pomoct ve vývoji, protože vás toho čeká ještě opravdu hodně.